Zračna luka Brač kreće u novo produženje piste

11. ožujka 2019.

Zračna luka Brač

Zračna luka Brač prošle  godine je osim sa Zagrebom, izravnim letovima bila povezana sa još sedam zemalja. To su: Francuska, Belgija, Luxembourg, Nizozemska, Austrija, Italija i Slovenija. Prema riječima Tončija Peovića direktora Zračne luke Brač, ta činjenica je rezultirala za oko 60 posto više putnika nego godinu prije te je osigurala  poslovanje sa profitom.

Zračna luka Brač je 2017. godine sa značajno manjim  prometom, nego 2018. godine nakon dugog niza godina sa gubitkom, poslovala sa pozitivnom nulom. Nove i poticajnije okolnosti najviše su rezultat produljenje piste sa 1440 na 1760 metara koje je  dovršeno u lipnju 2017. godine ."Time smo omogućili da mlazni zrakoplovi iz gotovo čitave Europe mogu dolaziti na Brač, što je svakako veliki iskorak. Zahvaljujući toj pisti smo prošle godine dobili TUI-eve letove iz Bruxelles i Deauville. Naravno, da smo zahvaljujući tome promijenili strategiju pregovaranja. U 2018.godini smo imali i značajno veći promet zahvaljujući toj investiciji. Tako je Zračna luka Brač imala oko 31 200 putnika. Planirali smo 37 000 no zbog bankroita avio prijevoznika Sky Work koji je dodao Brač kao novu destinaciju za letove iz njihove baze u Bernu u Švicarskoj i zbog toga što je Adria Airways umjesto dva leta iz Ljubljane imala samo jedan let tjedno, smo malo poremetili planove ali smo ipak zadovoljni. Prethodnu godinu smo završili na nuli a 2018. godine smo ostvarili profit i vratiti se u najbolje poslovne godine u povijesti Zračne luke Brač", kaže Tonči Peović.

"Slijedećih godina korigirat ćemo cijene i radit ćemo nešto drugačijim marketingom prema kompanijama. Izrađivač Master plana Zračne luke Brač ima zadaću prilagoditi politiku cijena okolnostima i to na realan i prihvatljiv način. Ipak, mogu reći da je interes velik i u potpuno smo drugačijoj situaciji nego smo bili predhodnih godina", kaže Peović.

Kako nam Peović otkriva u tijeku je izrada projekata za produženja piste prema sjeveru. Projekti osim produženja piste prema sjeveru, uključuju i rekonstrukciju zgrade Zračne luke Brač te povećanje nosivosti piste. Nakon ishođenje lokacijske dozvole kreće daljna procedura i prijava projekta na fondove. Studija utjecaja na okoliš je u izradi, kao i priprema financijske konstrukcije. Prema grubim procjenama investicija je vrijedna oko 10 milijuna eura. Pista će se produžiti na 2400 metara te uz rekonstrukciju aerodromske zgrade moći će se povećati promet. Taj projekt trebao bi biti gotov 2020. godine a iza te godine promet bi mogao godišnje prijeći 100 tisuća putnika, iza 2025 i do iznad 200 000 putnika, a u optimističnoj varijanti i više od 280 tisuća u 2028. godini.

Jozo Vrdoljak