Zdravstveni turizam jedan od generatora razvoja cjelogodišnjeg turizma

12. listopada 2021.

Foto: Nikolina Brnjac Twitter

U Ministarstvu turizma i sporta danas je održan sastanak s ravnateljima specijalnih bolnica i lječilišta te predstavnicima Ministarstva zdravstva, o razvoju zdravstvenog turizma s posebnim naglaskom na pripremu projekata koji se mogu financirati europskim sredstvima.

S obzirom na to da Ministarstvo priprema provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za javni i privatni sektor te uzimajući u obzir da kandidirani projekti moraju biti u visokom stupnju pripremljenosti kako bi se završili do kraja 2025. godine, na današnjem sastanku razmijenjene su sve trenutno dostupne informacije te najavljeni predstojeći koraci.

"Zdravstveni turizam jedan je od generatora razvoja cjelogodišnjeg turizma u Hrvatskoj, stoga nam je cilj u razdoblju pred nama dodatno ga ojačati, snažnije brendirati te pozicionirati Hrvatsku kao destinaciju zdravlja. Sada imamo priliku usmjeriti europska sredstva u razvoj zdravstvenog turizma u Hrvatskoj te je iznimno važno pravodobno započeti s projektnim aktivnostima", naglasila je ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac te dodala kako je za provedbu reformskih procesa i planiranih aktivnosti u NPOO-u osiguran iznos od 2,2 milijarde kuna, a u planu su i komplementarna ulaganja u sklopu Višegodišnjega financijskog okvira.

Iz Ministarstva poručuju da je Hrvatska već sada prepoznata kao destinacija koja pruža inovativne i održive usluge medicinskog turizma, zbog čega se bilježe posjeti više od 250.000 turista godišnje. Također, navode da kvalitetnom međuresornom i međusektorskom suradnjom te zajedničkim planiranjem svih dionika zdravstveni turizam, kao proizvod više dodane vrijednosti, može biti pokretač cjelovitog i koordiniranog razvoja destinacija u svim dijelovima Hrvatske.

Ministarstva turizma i sporta poručuju da će u narednom razdoblju organizirati tematske webinare, ali i svojevrsni road show kako bi, prije objave prvih javnih poziva, izravnom komunikacijom sa svim potencijalnim prijaviteljima osigurali maksimalnu iskorištenost sredstava koja su na raspolaganju turističkom sektoru.

 

 

 

 

P.hr/I.B.