Za turističke dolaske važno je motivirati turiste

14. ožujka 2019.

Shutterstock

Četrdesetak predstavnika turoperatora i agencija iz 12 zemalja sudjelovalo je na Međunarodnoj konferenciji i poslovnoj radionici SplitB2B koja je drugu godinu organizirana u Splitu i Solinu. Suorganizator je Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, glavni pokrovitelj Hrvatska turistička zajednica, pokrovitelji Hrvatska gospodarska komora i Turistička zajednica grada Splita, a partneri su hotel Salona Palace i Croatia Airlines.

Zamjenica ministra turizma Monika Udovičić kazala je da je u aktualnoj Strategiji razvoja hrvatskog turizma već jasno naznačeno da se mora poraditi na jačanju pred i posezone. "Upravo su selektivni oblici turizma odgovorni za to. Mi ćemo u Hrvatskoj prvi put imati nacionalnu razvojnu strategiju u kojoj će turizam imati značajno mjesto. Nova strategija razvoja turizma naslonit će se na Nacionalnu razvojnu strategiju, a najveći naglasci u novoj strategiji bit će na selektivnim oblicima turizma jer oni mogu produljiti sezonu. Konkretno, velike mogućnosti imamo u zdravstvenom turizmu koji je jedan od najperspektivnijih oblika selektivnog turizma. Zbog toga smo mijenjali zakone i pravilnike, kako bi zdravstvene ustanove mogle pružati usluge noćenja, ugostiteljske i druge usluge svojim klijentima. Velike mogućnosti još su i u aktivnom i kongresnom turizmu. Mogućnosti za napredak ima u svim oblicima selektivnog turizma", kazala je Monika Udovičić.

S okruglog stola Turizam posebnih interesa, kojim je završeno drugo izdanje SplitB2B-a, poručeno je da gosti žele emociju, iskustvo i sjećanje, a ključni turistički proizvodi koji se danas traže u vezi su s kulturom, gastronomijom i aktivnim odmorom. 

"Gosti koji dolaze u našu destinaciju žele osjećaje, iskustvo, sjećanje. Agencije koje se bave destinacijskim menadžmentom itekako su toga svjesne, stoga smo odredili ciljnu skupinu, kreirali pakete, promovirali ih na konferencijama, B2B susretima i sajmovima te umjesto da s njima odemo u svijet, svijet smo odlučili dovesti k sebi. U ovih 15 godina otkako razvijamo programe destinacijskog menadžmenta, specijaliziralo se niz manjih agencija koje biraju određena područja, pronalaze i otvaraju nove niše i rade svoj posao s mnogo strasti i ljubavi. To je jedini način da razvijamo turizam posebnih interesa. Da smo na dobrom putu, potvrđuje sve veći broj predstavnika agencija iz cijelog svijeta koji dolaze na našu konferenciju i poslovnu radionicu", istaknuo je Jurica Glavina, predsjednik Udruge destinacijskih menadžment-kompanija Dalmacije, organizatora drugog SplitB2B-a.

Boris Žgomba, predsjednik Europskog udruženja turističkih agencija i turoperatora, kao ključne proizvode istaknuo je gastro i filmske rute te atraktivne festivale. Kazao je kako gostima moramo dati razlog da dođu u destinaciju, stvoriti im motive dolaska, a oni se od odredišta do odredišta razlikuju. To je, kako je naglasio Žgomba, put ostvarivanja boljih rezultata i produljenja sezone. 

"Kreiranje i diversifikacija proizvoda ključni su za pred i posezonu te povećanje turističkih prihoda. Stoga Hrvatska turistička zajednica kontinuirano potiče razvoj agencija destinacijskog menadžmenta i turizam posebnih interesa. Za potporu DMC kompanija ove godine planiramo izdvojiti dva milijuna kuna", istaknula je Slavija Jačan Obratov, direktorica sektora za upravljanje destinacijom i podršku razvoju ponude Hrvatske turističke zajednice.

P.hr/J.V.