Za kupnju steonih junica 20 milijuna kuna

20. kolovoza 2019.

Foto: Pixabay/Ilustracija

Na Javnom pozivu za kupnju steonih junica, vrijednom 20 milijuna kuna, zaprimljeno je ukupno 1.158 prijava, a potporu će dobiti 667 korisnika. Čak 483 korisnika, od ukupnog broja na ovome javnom pozivu, čine mladi poljoprivrednici koji će biti financirani s 14,5 milijuna kuna.

Potpora za kupnju steonih junica namijenjena je poljoprivrednicima koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika, a koji na svome poljoprivrednom gospodarstvu drže krave kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda te ih koriste u proizvodnji mlijeka i koje su evidentirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja. Potpora je namijenjena sufinanciranju troška kupnje minimalno triju grla kategorije steonih junica, dok je iznos potpore ograničen na maksimalnih 30.000 kuna po korisniku.

"Ove godine, kao i prethodne, maksimalno su iskorištena sredstva unutar ove mjere i to je pokazatelj da je ovaj program dobro smišljen i da je postignuta svrha. U tri godine provedbe programa poljoprivrednicima će biti dodijeljeno ukupno 195 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Provedbom ovog programa očekujemo pozitivan utjecaj  na obnovu proizvodnog potencijala te vraćanje proizvodnje i uzgoja na razinu prije nastupa okolnosti koje su uzrokovale pad broja krava i smanjenu proizvodnju rasplodnog podmlatka“, rekla  je ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

Poziv se temeljio na Programu potpore proizvođačima radi obnove narušenoga proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva, koji je osmislilo Ministarstvo poljoprivrede kako bi pomoglo proizvođačima mlijeka i teladi za proizvodnju goveđeg mesa. Ti su proizvođači posljednjih godina bili oštećeni prijetnjom pojave zaraznih bolesti koje su narušile proizvodni potencijal na njihovim poljoprivrednim gospodarstvima što je zbog već prisutnog poremećaja na tržištu u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda dodatno otežalo njihov položaj.

Program se provodi u trogodišnjem razdoblju, od 2018. do 2020. godine, a sastoji  od dvije mjere: Potpore za kupnju steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda i Potpore za gubitak prihoda u uzgoju rasplodnih junica.

Programom potpora predviđena je i mjera nadoknade gubitka prihoda u uzgoju rasplodnih junica, za koju se korisnici mogu prijaviti do 1. listopada ove godine, a ukupno je predviđeni iznos potpore u 2019. godini 45 milijuna kuna. 

P.hr/I.G.