Vrijeme sigurne evakuacije u slučaju požara palo ispod 4 minute

19. veljače 2021.

Foto: Pixabay

Posljednja istraživanja pokazuju da je danas sigurno vrijeme evakuacije u slučaju požara u stambenim zgradama manje od četiri minute. Vrijeme evakuacije tijekom godina skratila je i sve veća uporaba predmeta u kućanstvu koji su izrađeni od zapaljivih materijala. Radi se o prvom stupnju požara gdje je najveća opasnost za stanare gorenje sadržaja prostora. Utjecaj građevnih materijala značajan je u drugoj fazi uznapredovaloga požara.

Na svjetskoj razini najveći broj osoba strada u stambenim zgradama, a glavni uzrok smrti jest djelovanje toksičnih plinova koji nastaju toplinskom razgradnjom materijala. To vrijedi i za Hrvatsku, a i ostale zemlje EU-a.

Naime, u najvećem broju slučajeva (više od 80 posto) požar se ograničava na prostoriju u kojoj je nastao. U slučaju daljnjega širenja požara i njegova proboja kroz otvore, ulogu u širenju po ovojnici zgrade imaju i toplinsko-izolacijski materijali. Međutim, tu glavni čimbenik nije samo gorivost tih materijala, već i način njihove izvedbe.

Upravo je cilj Tehničkog priručnika Sigurna uporaba toplinsko-izolacijskih materijala u građevinama s aspekta zaštite od požara, u izdanju Hrvatske gospodarske komore i Građevinskog fakulteta u Zagrebu, prikazati pravilnu izvedbu specifičnih detalja gorivih toplinsko-izolacijskih materijala, koji po svojoj količini i opsegu najviše pridonose povećanju požarne opasnosti u zgradama. Također, jedan je od ciljeva uputiti na nedostatke važeće regulative koja je u nekim dijelovima, što se tiče uporabe toplinsko-izolacijskih materijala, teško primjenjiva, a i različita od uobičajene europske prakse. Priručnik je predstavljen stručnoj javnosti na skupu nZEB u obnovi / TRESS na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, a nastao je na inicijativu članica HGK iz ove branše, uz potporu Europske poduzetničke mreže (EEN). Autori su Marija Jelčić Rukavina s Građevinskog fakulteta, Milan Carević, viši predavač iz Visoke škole za sigurnost te Zoran Veršić s Arhitektonskog fakulteta.

Tomislav Radoš Tomislav Radoš / Foto: HGK

"Priručnik daje zahtjeve kad je riječ o zaštiti od požara, ali se ne bavi projektantskim rješenjima kojima se osiguravaju ti zahtjevi. Česti su prijepori između projektanata i nadležnih tijela koja odobravaju ta rješenja jer dolazi do usporavanja ishođenja građevinske dozvole ili rješenja koja su upitna s aspekta zaštite od požara. Glavni je razlog ovog stanja nedostatak stručne literature iz područja zaštite od požara koja bi ukazivala na principe ispravnih rješenja, kao što je uobičajeno u razvijenim zemljama EU-a. Primjerice, u  Njemačkoj postoji Brandschutz atlas", rekao je potpredsjednik HGK za industriju i održivi razvoj Tomislav Radoš.

Uočeni problem posebno se aktualizirao pokretanjem procesa povećanja energetske učinkovitosti zgrada koji bi, prema zaključcima iz Kyota, trebao znatno smanjiti emisiju stakleničkih plinova te potrošnju energije i u europskim zemljama. Povećanje debljine toplinsko-izolacijskog sloja ovojnice zgrada najznačajniji je pojedinačni čimbenik koji poboljšava energetsko svojstvo zgrade. Budući da taj proces sve više uzima maha, vidljivi su i nedostaci pojedinih vrsta toplinsko-izolacijskih materijala. Nekoliko velikih požara u svijetu i Europi, nastalih na zgradama s gorivim toplinskim izolacijama, od kojih je po broju žrtava najveći i najkatastrofalniji požar stambenog nebodera Grenfell u Londonu (2017. godine), dodatno je stavilo fokus na ovu temu.

Regulativa i edukacija u Hrvatskoj

Profesorica na Građevinskom fakultetu u Zagrebu Marija Jelčić Rukavina kazala je kako danas imamo Zakon o gradnji koji se u posljednjih nekoliko godina prilično promijenio, a regulativa u području zaštite od požara nije ga pratila.

Marija Jelčić Rukavina Marija Jelčić Rukavina / Foto:HGK

"To je relativno nova disciplina i inženjeri koji nam izađu s fakulteta uče iz regulative jer postoji samo jedan kolegij na specijalističkom studiju koji se bavi tom problematikom. Činjenica da imamo manjak znanja utječe i na regulativu jer kad bi se stvorila kritična masa stručnjaka s potrebnim znanjima, poboljšala bi se i regulativa jer bi tada mogli integralno razmišljati i o požaru i ostaloj problematici. Ne smijemo dopustiti da nam se požar dogodi u praksi, pa da iz toga učimo", upozorila je Jelčić Rukavina dodavši da se regulativa i edukacija u Hrvatskoj moraju pokrenuti.

Predsjednik Hrvatske udruge za zaštitu od požara Milan Carević složio se s konstatacijom da imamo problem s obrazovanjem.

"Mi na fakultetima praktički nemamo nijedan konkretan predmet koji se bavi zaštitom od požara. To je jedan od temeljnih zahtjeva pri izgradnji, poput mehaničke stabilnosti o kojoj smo imali pet-šest predmeta. Svi su naši kolege samouki jer ne stječu bazna znanja na fakultetu. Zbog toga se događaju razne situacije u kojima se rješenja lako osporavaju jer svatko ima svoju viziju koja se ne temelji na stručnosti, već na slobodnoj interpretaciji. Napredak je u tome da imamo licencirane ljude za izradu elaborata, a novi pravilnik koji imamo kompliciraniji je i očekuje da projektant razumije i druge struke, barem na elementarnoj razini", rekao je Carević, uz napomenu da se presporo mijenjamo na tom području.

Milan Carević Milan Carević / Foto: HGK

Boris Simonić iz tvrtke Knauf naglasio je da smo u posljednjih 30-ak godina ipak ostvarili veliki napredak u osvješćivanju opasnosti od požara, a to je dodatno ubrzano nakon pristupanja EU zbog prilagodbe europskim direktivama.

"Projektantima je važno da se zaštita od požara uklopi u prostor, tržište traži zaštitu koja ne zauzima mnogo prostora. Što se investitora tiče, neki inzistiraju i na boljoj zaštiti od propisane, a mali graditelji također su svjesni važnosti zaštite od požara", izjavio je Simonić istaknuvši da njegova tvrtka i privatni sektor općenito troše velika sredstva na razvoj novih, boljih materijala.

Priručnik je namijenjen svim uključenima u proces energetske obnove zgrada: investitorima, projektantima, izvođačima, javnopravnim tijelima (prije svega inspekcijskim) koja sudjeluju u tom procesu, članovima inženjerskih komora, studentima graditeljske struke (građevinarima i arhitektima), članovima različitih udruga koje se bave zaštitom od požara ili udružuju proizvođače toplinskih sustava ili izvođača te zainteresiranoj javnosti zbog objektivnog informiranja o činjenicama u vezi s energetskom obnovom zgrada s aspekta zaštite od požara.

P.hr/I.G.