Vodič za sezonsko zapošljavanje u poljoprivredi

5. rujna 2020.

Sezonski radnik na povremenim poslovima u poljoprivredi može biti  nezaposlena osoba, korisnik mirovine i tražitelj zaposlenja.

Svi oni kojima je utvrđena opća nesposobnost za rad, osobe mlađe od 15 godina,  kao i oni koji koriste rodiljina ili roditeljska prava  ne mogu biti sezonci u poljoprivredi.

Sezonski radnik koji se na ovaj način zapošljava mora posjedovati Ugovor o sezonskom radu u poljoprivredi.

Ugovor se smatra sklopljenim preuzimanjem od poslodavca dnevnog vrijednosnog kupona kojeg radnik lijepi u predviđeno polje Ugovora.

Neupotrjebljene vrijednosne kupone poslodavci mogu vratiti u Finu najkasnije do kraja siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Rad na sezonskim poslovima može trajati najdulje 90 dana u jednoj kalendarskoj godini, te ne mora biti u neprekinutom trajanju.

Sezonski radnik je za vrijeme rada obvezan kod sebe imati ugovor o sezonskom radu.

Najkasnije na kraju kalendarske godine, sezonski radnik u poljoprivredi dužan je zbog reguliranja mirovinskog osiguranja dostaviti podatke o sezonskom radu nadležnoj instituciji.

 

F.M./I.G.