Vlada odlučila zabraniti hidrauličko frakturiranje

19. studenoga 2020.

Tomislav Ćorić/ Foto: Vlada Twitter

Vlada je sa sjednice u Sabor među ostalim poslala prijedloge akata kojima se zabranjuje masovno hidrauličko frakturiranje. Hidrauličko frakturiranje drobljenje je stijena hidrauličkom tekućinom pod vrlo visokim tlakom. Ta se tehnika rabi za vađenje zaostaloga plina, plina iz škriljevca ili u slojevima ugljena, no vrlo je kontroverzna i upitna s aspekta očuvanja i zaštite okoliša.

"U Prijedlogu zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika uvodi se zabrana masovnoga hidrauličkog frakturiranja", rekao ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić te istaknuo kako se uvodi i značajnija transparentnost postupaka istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, uz uključivanje javnosti.

Tako se predlaže obveza objave nacrta pojedinih akata koji se odnose na naftno-rudarske projekte i građevinske dozvole, čiji sastavni dio moraju biti mjere zaštite okoliša i programi praćenja stanja okoliša iz provedenih postupaka procjene i ocjene utjecaja na okoliš.

Kako bi javnost imala uvid i u pojedine uvjete koje su izdala nadležna tijela za te projekte i građevinske dozvole, to će biti objavljeno na mrežnoj stranici Ministarstva.

Zakonom se otvara mogućnost osnivanja razvojnog društva za poticanje razvoja i korištenja geotermalnim potencijalima Republike Hrvatske radi ostvarenja povećanja udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije.

Fondovima strateška važnost

Izmjenom odluke o popisu pravnih osoba od posebna državnog interesa Vlada je na taj popis uvrstila Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara.

Ministar graditeljstva Darko Horvat objasnio je ta uvrštenja činjenicom da je obnova potresom zahvaćenih područja zahtjevan i dugotrajan proces koji je posebno važan ne samo za građane pogođene potresom već i za cijelu Republiku Hrvatsku. Također, kako je rekao, Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara osnovan je prema Zakonu o obnovi i razvoju grada Vukovara, kojim je određeno da su obnova i razvoj Grada Vukovara od interesa za Republiku Hrvatsku.

Zaštita ugrožene sive pčele

Vlada je u saborsku proceduru uputila i Prijedlog izmjena zakona o uzgoju domaćih životinja, čiji je cilj osigurati pravnu osnovu za definiranje uvjeta uzgoja i zaštite izvorne sive pčele, omogućiti priznatom uzgojnom udruženju vođenje registra uzgajivača matica te regulirati operativnu provedbu poslova pašnog reda.

Predložene izmjene, kako je kazala ministrica poljoprivrede Marija Vučković, regulirat će uvjete uzgoja i zaštite sive pčele kojima će se štititi i čuvati genetika sive pčele na području Republike Hrvatske.

Medonosnu sivu pčelu posebno obilježava mirno ponašanje i, u usporedbi s drugim pasminama, daleko slabiji obrambeni nagon, što je čini pogodnom za uzgoj. Uz to je vrlo uspješna u umjerenom i hladnome klimatskom području. Prezimljuje u malim zajednicama za koje su potrebne znatno manje zalihe hrane nego kod drugih pasmina.

Hina/P.hr