Veća poduzeća su i više inovativna

18. listopada 2020.

U razdoblju 2016. do 2018. gotovo polovica od 4499 poduzeća promatranih poduzeća ili njih 48,2 posto bilo je inovativno, pokazuju to podaci Državnog zavoda za statistiku.

S tim da se inovativna poduzeća definiraju se kao poduzeća koja su u promatranom razdoblju uvela inovaciju proizvoda bilo da je riječ o proizvodu ili usluzi ili pak o inovaciji procesa.

Udio inovativnih poduzeća raste s njihovom veličinom. Inovativno je bilo 45,8 posto malih poduzeća, 56,5 posto srednje velikih i 74,6 posto velikih poduzeća. Proizvodna poduzeća prednjače u inovacijskim aktivnostima, s udjelom od 52,4 posto inovativnih poduzeća, dok je 45,8 posto uslužnih poduzeća bilo inovativno.

Inovativna poduzeća sudjeluju u ostvarenju 69,4 posto ukupnog prometa svih promatranih poduzeća u 2018. Taj trend primjećuje se i među zaposlenima te je 64,2 posto svih zaposlenih bilo upravo u inovativnim poduzećima.

Prema veličini inovativnih poduzeća, najveći udio u ukupnom prometu ostvaruju velika poduzeća i to 87,8 posto, srednje velika poduzeća ostvaruju 65 posto, dok je za mala poduzeća udio iznosio 43, posto.

Prema vrsti inovacije, najčešće se provodi usporedno uvođenje inovacije proizvoda i procesa, dok je samo inovaciju procesa provodilo 13 posto poduzeća, a samo inovaciju proizvoda provodilo je 5,8 posto svih poduzeća. Usporedno uvođenje i inovacije proizvoda i inovacije procesa najzastupljenije je u velikim poduzećima.

Previsoki troškovi i manjak vlastitih sredstava za inovacije te drukčiji prioriteti unutar poduzeća najčešći su čimbenici koji otežavaju donošenje odluke poduzeća o pokretanju inovacijskih aktivnosti.

P.hr/I.G/F.M.