Uvjeti pod kojima će se prelaziti granica

10. svibnja 2020.

Foto: Shutterstock

Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je preporuke za sve one koji prelaze državnu granicu i ulaze u Hrvatsku. Tako se hrvatskim državljanima omogućuje se ulazak u državu i odlazak u inozemstvo.

Dodatno, kada postoje poslovni razlozi ili gospodarski interesi, ulazak u Republiku Hrvatsku, uz pridržavanje preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, omogućava se i građanima država članica EU i članovi njihovih obitelji, državljanima trećih zemalja koji u osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ, zatim osobama koje imaju pravo boravka na temelju drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koje imaju nacionalne dugoročne vize.

Među izuzetke kojima je odobren ulazak, uz one ranije navedene, dodane su i osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih razloga, a svi oni mogu prelaziti državnu granicu uz pridržavanje općih i posebnih preporuka Hrvatskoj zavoda za javno zdravstvo.

Za hrvatske državljane iz članka ne provodi se više mjera samoizolacije u trajanju od 14 dana već im se prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku od strane granične policije uručuje letak u kojem ih se obvezuje da poštuju opće i posebne preporuke i upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kojima se preporučuje da čim više ograniče kontakte s drugim osobama iz svoje okoline te da izvan svoje kuće obavljaju samo najnužnije i neodgodive poslove tijekom 14 dana od dana ulaska u Republiku Hrvatsku.

Navedeno vrijedi i za strane državljane kojima se pod posebnim uvjetima dopusti ulazak u Republiku Hrvatske i strane državljane koji prelaze državnu granicu i ulaze u Republiku

P.hr/I.G.