Uvjeti korištenja

4. prosinca 2018.

I. PRIMJENA OPĆIH UVJETA KORIŠTENJA

1. U slučaju pristupa i / ili korištenja domene privredni.hr i svih povezanih poddomena (dalje u tekstu: web-stranica) te pripadajućeg sadržaja (primjerice: tekst, fotografije, audiovizualna i glazbena djela), aplikacija, softvera i usluga koje se omogućavaju putem web-stranice bez obzira na način korištenja, korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu web-stranice u skladu s ovim Općim uvjetima korištenja (dalje u tekstu: Uvjeti), a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja web-stranice definirano je ovim Uvjetima.


2. Privredni vjesnik d. o. o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge u svako doba, uključujući i pristup web-stranici, Privredni vjesnik d. o. o. pridržava pravo djelomično ili u potpunosti ograničiti pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi Uvjeta.


3. Korištenjem sadržaja web-stranice korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvoga korištenja te se obvezuje koristiti sadržaj isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.


4. Ovi su Opći uvjeti korištenja važeći od trenutka njihove objave.

Privredni vjesnik d. o. o. zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama.

II. SADRŽAJ, SOFTVER, USLUGE I APLIKACIJE WEB-SERVISA

5. Dokumenti, podatci i informacije objavljene na web-stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili koristiti kako je protivno ovim Uvjetima.

6. 
Sadržaj, vizualni identitet, aplikacija i softver zaštićeni su u skladu s odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, Zakonom o žigu te Kaznenim zakonom. Posebno je izričito zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili bilo kako drukčije iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i softver web-servisa, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja tvrtke Privredni vjesnik d. o. o. Nije dopušteno reproduciranje, distribuiranje te priopćavanje javnosti objava iz elektroničke publikacije tvrtke Privredni vjesnik, osim iznimno pod sljedećim uvjetima:

• U slučaju prijenosa sadržaja s digitalnih platformi, na početku, unutar ili na kraju tekstualnog sadržaja izdvojit će se izravna poveznica koja vodi na izvorni sadržaj druge strane, a koji omogućava otvaranje izvornog teksta u zasebnom prozoru webpretraživača, na domeni nakladnika izvora. Također, na početku, unutar ili na kraju tekstualnog sadržaja stajat će izdvojeni tekst „Ovdje pročitajte izvorni tekst“ povezan izravnom poveznicom na sam izvorni materijal, koji se otvara u zasebnom prozoru web-pretraživača, na domeni nakladnika izvora.
• Preneseni sadržaj mora zadržati inicijalnu cjelovitost te, u skladu s tim izvornim sadržajem, nije dozvoljeno mijenjati izvorni smisao i cjelovitost (primjerice na temelju uredničkoga kraćenja i / ili autorskoga slobodnog interpretiranja izvornika), kako bi se izbjegli nesporazumi proizašli iz dokazivanja porijekla informacije te utvrđivanja pretjerano slobodne interpretacije sadržaja.
• Ako materijal predstavlja ekskluzivni sadržaj ili otkriće, potrebno je jasno i nedvojbeno naglasiti da je izvorni sadržaj određenog nakladnika predstavljao prvu obradu teme.

7. Web-stranicu zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe. Pohrana ili kopiranje sadržaja u bilo koju svrhu osim za osobnu uporabu izričito je zabranjena.

8. 
Zabranjeno je korištenje koje omogućava otvaranje stranice privredni.hr unutar tuđe domene, portala ili stranice.

9. 
Nositelj svih prava iskorištavanja i ostalih prava na sadržaj web-stranice jest Privredni vjesnik d. o. o. Određeni sadržaj može preuzeti ili kreirati partner, u kojem slučaju Privredni vjesnik d. o. o. ne odgovara za kašnjenja, netočnosti, pogreške te eventualnu štetu koja proizlazi iz takvog sadržaja, aplikacija i softvera. Privredni vjesnik d. o. o. ne odgovora za bilo koji oblik štete nastao korisnikovom neovlaštenom i / ili nepravilnom uporabom i / ili zlouporabom web-stranice.

10. 
U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i / ili protuzakonitoga korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije, aplikacije, softver, audiovizualna i glazbena djela) webstranice, Privredni vjesnik d. o. o. zadržava pravo potraživati naknadu ukupne štete te pokrenuti građanski i kazneni postupak pred nadležnim sudovima.

III. KORISNIČKI KREIRAN SADRŽAJ

11. Korištenjem web-stranice korisnik prima na znanje i pristaje na to da je svaki sadržaj (primjerice: tekstovi, fotografije, video i audio sadržaj, računalni kodovi i aplikacije) koji je učinio dostupnim na web-stranici ili ga je dostavio tvrtki Privredni vjesnik d. o. o.  podložan uporabi i slobodnom korištenju / iskorištavanju od Privrednog vjesnika d. o. o., i to tako da se može uređivati, prerađivati, prilagođavati, objaviti i / ili prenijeti na bilo koji način i u bilo kojem formatu, a sve u skladu s ovim Uvjetima.


12. Smatra se da svaka dostava korisnički kreiranoga sadržaja ili omogućavanje dostupnim javnosti sadržaja putem web-stranice na drugi način predstavlja korisnikov prihvat ponude Privrednog vjesnika d. o. o. za sklapanje pravnog posla prema uvjetima sadržanim u ovim Uvjetima, a predmet posla jest ustupanje toga korisničkog sadržaja i prijenos prava na nj u korist Privrednog vjesnika d. o. o. 


13. Svaka objava korisnički kreiranoga sadržaja na web-stranici (bilo automatizirana, bilo putem ovlaštene osobe Privrednog vjesnika d. o. o.) i svaka dostava Privrednom vjesniku d. o. o. određenog sadržaja smatra se korisnikovim prihvatom ponude Privrednog vjesnika d. o. o. Ponuda Privrednog vjesnika d. o. o.  odnosi se na sve punoljetne osobe i odnosi se na omogućavanje objave korisnički kreiranoga sadržaja putem web-stranice i tiskanih medija, na određeni vremenski rok, a odnosi se na sadržaj koji korisnik prethodno dostavi Privrednom vjesniku d. o. o.  ili ga samostalno objavi / napiše ili priopći putem web-servisa, dok Privredni vjesnik d. o. o.  u tom slučaju stječe pravo da taj sadržaj iskorištava bez plaćanja posebne naknade (osim kada je ona izričito naglašena ili priopćena za određeni slučaj) i bez sadržajnog, prostornog i vremenskog ograničenja, osobito tako da sadržaj: koristi, prenosi, prerađuje, uređuje, objavljuje, priopćuje javnosti, prilagođava, javno izvodi i / ili prikazuje, dalje emitira ili prilagođuje / reproducira putem streaminga, downloadinga, broadcasta, thumbnaila ili putem kojega drugog medija. Smatra se da su na temelju takvog prihvata korisnik i Privredni vjesnik d. o. o.  sklopili pravni posao prema uvjetima iz ove točke.


14. Privredni vjesnik d. o. o. vodit će računa da takav sadržaj korisnik koristi u skladu s uređivačkom politikom. Pod korisnički kreiranim sadržajem podrazumijevaju se osobito: komentari, osvrti, kritike, tekstovi, recenzije, fotografije, video i audio-sadržaj, ilustracije, karikature te audiovizualni sadržaj.


15. Korisnik jamči da mu pripadaju sva prava na sadržaj koji dostavlja tvrtki Privredni vjesnik d. o. o. te da na njemu ne postoje prava trećih koja umanjuju ili bi mogla umanjivati prava koja Privredni vjesnik d. o. o.  stječe na tom sadržaju. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema Privrednom vjesniku d. o. koji su po bilo kojoj osnovi povezani s dostavljenim sadržajem, Korisnik se obvezuje poduzeti sve radnje da spriječi ili otkloni štetu (neimovinsku ili imovinsku) te se obvezuje trećim osobama u pisanom obliku dati sve potrebne izjave da je Privredni vjesnik d. o. o. sadržajem raspolagao u dobroj vjeri i nije imao razloga sumnjati da korisniku ne pripadaju prava na sadržaj.

IV. OPĆENITO

16. Ovi Uvjeti tumače se i primjenjuju u skladu s pravom Republike Hrvatske, a za slučaj spora isključivo je nadležan sud u Zagrebu.