Udio žena u vlasništvu tvrtki je 31,5 posto

19. studenoga 2020.

Foto: Shutterstock

Udio žena u vlasničkoj strukturi trgovačkih društava u Hrvatskoj u 2019. godini iznosio je 31,5 posto, pokazuje analiza Fina objavljena u povodu Svjetskog dana poduzetnica, koji se obilježava 19. studenoga. Lani u isključivo ženskom vlasništvu bilo 28.100 društva, što je u ukupnom broju udio od 22,1 posto, a žene su u još 11.998 društava suvlasnice s muškarcima i/ili pravim osobama, što udio ženskog poduzetništva u ukupnom broju trgovačkih društava diže na 31,5 posto.

Udio društava u kojima su isključivo žene osnivači kretao se od 18 posto u 2011. do 22,1 posto u 2019. godini, navode iz Fine. 

No, kada se broju trgovačkih društava u isključivo ženskom vlasništvu pridoda i broj u mješovitom vlasništvu (u kojima su žene suvlasnice), udio ženskog poduzetništva raste - analiza za razdoblje od 2011. do 2019. pokazuje da se udio ženskog poduzetništva u ukupnom broju trgovačkih društava kretao od najmanjih 28,8 posto 2015. do najvećih 33,1 posto u 2016. godini.

"U 2019. godini udio ženskog poduzetništva u ukupnom broju trgovačkih društava bio je 31,5 posto, iako je prema procjeni Državnog zavoda za statistiku sredinom 2019. Hrvatska imala 4.065.253 stanovnika, od toga 1.970.684 muškarca (48,5 posto) i 2.094.569 žena (51,5 posto)", napominje se u analizi Fine.

Podaci iz analize pokazuju da je lani od ukupno 127.258 društava njih 59,1 posto bilo isključivo u vlasništvu muškaraca, 22,1 posto isključivo u vlasništvu žena, 9,4 posto u mješovitom, 5,4 posto u vlasništvu pravnih osoba, dok za 4 posto društava, prema dostupnim podacima, nije moguće odrediti kojoj skupini pripadaju.

Najveći udio trgovačkih društava u vlasništvu žena u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Promatrano po županijama, najveći udio trgovačkih društava koja su isključivo u vlasništvu žena lani je bio u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, 24,9 posto. Naime, od ukupno 1.975 trgovačkih društava s područja te županije, u 492 društva vlasnice su isključivo žene, dok je 1.179 društava ili 59,7 posto u vlasništvu muškaraca.

Udio žena poduzetnica najniži je u Virovitičko-podravskoj županiji (18,9 posto) u kojoj sjedište ima ukupno 1.027 trgovačkih društava, a čega su u 194 društva vlasnice žene, dok je 663 društava ili 64,6 posto u vlasništvu muškaraca.

Nominalno najveći je broj trgovačkih društava u vlasništvu žena u Gradu Zagrebu, 10.032 društva, čime u ukupnom broju društava koje imaju sjedište na području Zagreba imaju udio od 23,1 posto, navode iz Fine.

Poduzetnice s najvećim prihodom u trgovini

Poduzetnice s 58,4 posto prevladavaju u području ostalih uslužnih djelatnosti.  Nominalno, najviše je žena poduzetnica u području stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti - od 20.348 društava u toj djelatnosti, u njih 6.271 ili 30,8 posto vlasnice su žene, a u još 2.242 žene vlasništvo dijele s muškarcima i/ili s pravnim osobama kao osnivačima.

Po podacima Fine, poduzetnice u području trgovine ostvarile su najveći prihod - 12,2 milijarde kuna, a slijede poduzetnice u prerađivačkoj industriji s 5,3 milijarde kuna te građevinarstvu s ostvarenih 3,7 milijardi kuna prihoda.

Najveći prihod po zaposlenom, 879,2 tisuća kuna, ostvarile su poduzetnice u području trgovine, a najveću dobit po zaposlenom, 63,1 tisuću kuna, poduzetnice u području djelatnosti opskrbe električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija.

"Još je uvijek veći udio žena u vlasništvu u uslužnim djelatnostima, dok je u ostalim djelatnostima koje su pretežito proizvodnoga karaktera udio žena i muškaraca u vlasništvu društava daleko veći na strani muškaraca kao vlasnika. Analiza podataka iz godišnjih financijskih izvještaja prema vlasničkoj strukturi društava i rodnom kriteriju, pokazala je da se stanje sporo mijenja, unatoč poticajima razvoju ženskoga poduzetništva, srednjoročnim strategijama razvoja i nastojanjima da se žene u većoj mjeri uključe u područje biznisa koje još uvijek, u velikome dijelu, pripada muškome dijelu stanovništva", zaključuje se u analizi Fine. 

Hina/P.hr