Udio žena u vlasničkoj strukturi tvrtki tek malo viši od 30 posto

19. studenoga 2021.

Najveći udio trgovačkih društava u vlasništvu žena u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, a najmanji u Brodsko-posavskoj županiji

Foto: Shutterstock

Udio žena u vlasničkoj strukturi trgovačkih društava u Hrvatskoj u 2020. godini iznosio je 31,7 posto, pokazuje analiza FINA-e. U prošloj godini u isključivo ženskom vlasništvu bilo 28.759 društava, što je u ukupnom broju udio od 22 posto, a žene su u još 12.659 društava suvlasnice s muškarcima i/ili pravim osobama, što udio ženskog poduzetništva u ukupnom broju trgovačkih društava diže na 31,7 posto.

Prema procjeni Državnog zavoda za statistiku, sredinom 2020. Hrvatska je imala 4.047.700 stanovnika, od toga 1.967.700 muškaraca (48,6 posto) i 2.080.000 žena (51,4 posto).

Podaci iz analize pokazuju da je lani od ukupno 130.546 društava njih 59,6 posto bilo isključivo u vlasništvu muškaraca, 6,7 posto u vlasništvu pravnih osoba, 9,7 posto u mješovitom vlasništvu, dok za dva posto ili 2.639 trgovačkih društava, prema dostupnim podacima, nije moguće odrediti kojoj skupini pripadaju.

Udio društava u kojima su isključivo žene osnivači kretao se od 18 posto u 2011. do 22 posto u 2020., a kada se broju trgovačkih društava u isključivo ženskom vlasništvu pridoda i broj društava u mješovitom vlasništvu u kojima je uz druge skupine jedan od vlasnika žena ili više njih, udio ženskog poduzetništva još je i veći.

Analiza pokazuje da se u razdoblju od 2011. do 2020. udio ženskog poduzetništva (žene osnivačice i mješoviti osnivači) u ukupnom broju trgovačkih društava kretao od najmanjeg udjela od 28,8 posto 2015. do najvećeg udjela od 33,1 posto 2016. godine.

Najveći udio trgovačkih društava u vlasništvu žena u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Promatrano po županijama, najveći udio trgovačkih društava koja su isključivo u vlasništvu žena lani je bio u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, 24,4 posto. Od ukupno 2.067 trgovačkih društava iz te županije, u 505 društava vlasnice su isključivo žene, dok je 1.257 društava ili 60,8 posto u vlasništvu muškaraca.

Udio poduzetnica najniži je u Brodsko-posavskoj županiji, tek 19,1 posto, u kojoj sjedište ima ukupno 1.915 trgovačkih društava od čega su u 365 vlasnice žene, dok je 1.233 društva ili 64,4 posto u vlasništvu muškaraca.

Nominalno, najveći broj trgovačkih društava isključivo u vlasništvu žena jest u Gradu Zagrebu, i to 10.228 društva, čime u ukupnom broju društava koje imaju sjedište na području Zagreba imaju udio od 23,1 posto.

Poduzetnice s 58,5 posto prevladavaju u području ostalih uslužnih djelatnosti. Nominalno, najviše je poduzetnica u području stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti - od 20.915 društava u toj djelatnosti, u 30,9 posto vlasnice su žene, a u još 2.384 trgovačka društva žene vlasništvo dijele s muškarcima i/ili s pravnim osobama kao osnivačima društva.

Poduzetnice u području trgovine ostvarile su najveće ukupne prihode u iznosu od 14,6 milijardi kuna. Slijede poduzetnice u prerađivačkoj industriji, s ostvarene 5,3 milijarde kuna prihoda te u građevinarstvu, s ostvarene četiri milijarde kuna prihoda.

Najveći prihod po zaposlenom, 1,1 milijun kuna, ostvarile su poduzetnice u području trgovine, a najveću dobit po zaposlenom, 78.500 kuna, ostvarile su u području djelatnosti opskrbe električnom energijom, plinom, parom i poslovima klimatizacije.

"I u 2020. godini najveći broj društava u vlasništvu žena jest u uslužnim djelatnostima, dok je u ostalim djelatnostima koje su pretežno proizvodnoga karaktera veći broj muškaraca kao vlasnika. Analiza podataka iz godišnjih financijskih izvještaja prema rodnom kriteriju pokazala je da se stanje sporo mijenja, unatoč poticajima razvoju ženskoga poduzetništva, srednjoročnim strategijama razvoja i nastojanjima da se žene u većoj mjeri uključe u područje biznisa koje još uvijek, u velikome dijelu, pripada muškom dijelu stanovništva", zaključuje se u analizi.

 

P.hr/I.G.