U Sabor upućene izmjene i dopune zakona o kreditnim institucijama

19. rujna 2022.

Foto: Pixabay

Vlada je uputila u Sabor Prijedlog izmjena i dopuna zakona o kreditnim institucijama, koje se prije svega odnose na promjene zbog uvođenja eura, no proširen je i katalog kaznenih djela koja se uzimaju u obzir prilikom ocjene primjerenosti dioničara, članova uprava i nadzornih odbora kreditnih institucija. 

Prema riječima ministra financija Marka Primorca, izmjenama i dopunama tog zakona pristupilo se prije svega zbog uvođenja eura kao službene valute u u Hrvatskoj.

Promjene u vezi s uvođenjem eura ponajprije se odnose na prilagodbu određenih definicija u kojima se iznosi u kunama mijenjaju u iznose u eurima. Pritom su predviđene izmjene iznosa inicijalnog kapitala kreditnih institucija, iznosa relevantnog za odlučivanje o poslovanju s osobama u posebnom odnosu s kreditnom institucijom te iznosa novčanih kazni koje su predviđene za kršenje zakonskih odredbi, naveo je.

"Samim uvođenjem eura prestaje blika suradnja, a započinje puno članstvo Hrvatske narodne banke u Jedinstvenom nadzornom mehanizmu te se i stoga prilagođava važeći zakon", istaknuo je ministar financija.

Jednako tako, Prijedlogom zakona usklađuje se izričaj sa zakonom o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, proširen je katalog kaznenih djela koja se uzimaju u obzir kod izdavanja prethodne suglasnosti dioničarima kreditne institucije, članovima uprave i nadzornog odbora, pri čemu su u katalog kaznenih djela dodana kaznena djela težega karaktera, koja u bitnome utječu na procjenu primjerenosti tih osoba. 

Također, naveo je ministar, precizirano je da je nadzorni odbor male i jednostavne kreditne institucije dužan osnovati odbor za rizike, odnosno da iznimno, kao i do sada, može kombinirati odbor za rizike s revizijskim odborom.

Nacrt prijedloga izmjena i dopuna tog zakona prošao je javno savjetovanje od 8. do 22. kolovoza.

Hina/P.hr