Tržište novca: Velika likvidnost i neznatna potražnja

8. studenoga 2019.

Foto: Shutterstock

Obilježje novčanog tržišta je i dalje iznimna likvidnost sustava, što ima za posljedicu neznatnu potražnju i skromno trgovanje kratkoročnim viškovima. Zbog obveza korporativnog sektora prema državi krajem mjeseca prosječan dnevni višak na računima banaka nešto se smanjio, međutim za očekivati je da će banke bez problema osigurati potrebna sredstva na računima za održavanje obvezne pričuve. U ponedjeljak kreće redovna mjesečna isplata mirovina koja će dodatno ojačati ionako visoke račune banaka. Sljedeću srijedu započinje novo razdoblje održavanja obvezne pričuve koje u uvjetima visoke likvidnosti već duže vrijeme nema gotovo nikakvog utjecaja na odnos ponude i potražnje novca na novčanom tržištu.

U ponedjeljak je održana redovita repo aukcija središnje banke, ali kao i tijekom cijele godine, depozitne institucije nisu iskazale interes za povlačenjem dodatne likvidnosti.

Ovaj tjedan Ministarstvo financija nije održalo aukciju trezorskih zapisa, a sljedeća aukcija trezorskih zapisa najavljena je za kraj studenoga kada dospijeva 1,489 milijuna kunskih trezorskih zapisa.

U narednom razdoblju na novčanom tržištu ne očekujemo nikakve promjene. Iako u prosincu očekujemo značajniju potrošnju, mala je vjerojatnost da će se odnos ponude i potražnje novca na novčanom tržištu promijeniti.

Jelena Drinković - Tržište novca Zagreb