Tko ima pravo na mjeru oslobođenja od podmirivanja poreznih obveza?

29. lipnja 2020.

Foto: Pixabay

Porezni obveznici koji su zbog posebnih okolnosti od 20. ožujka do 20. lipnja 2020. u odnosu na isto lanjsko razdoblje imali pad prihoda ili primitaka najmanje 50 posto, ostvaruju pravo na primjenu mjere Oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza, istaknuli su iz Porezne uprave. Porezni obveznik može se osloboditi plaćanja obveza poreza i drugih davanja koje mu dospijevaju počevši od 1. travnja do 20. lipnja 2020.

Djelomičnu mjeru oslobođenja mogu iznimno ostvariti i porezni obveznici koji su u prethodnoj godini ostvarili vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu većem od 7,5 milijuna  kuna, bez poreza na dodanu vrijednost. Oni se tako mogu djelomično osloboditi podmirivanja dospjelih poreznih obveza razmjerno postotku pada prihoda primitka u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prema odredbama navedenih propisa, ovom mjerom ne obuhvaćaju se obveze: PDV-a, carina i trošarina, doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, poreza i prireza utvrđenih na konačne dohotke, naknada i davanja na igre na sreću, obveze po ranije sklopljenim upravnim ugovorima te reprogramirane obveze iz predstečajnih i stečajnih postupaka.

Dostava dokumentacije

Porezni obveznici kojima je odobren zahtjev za odgodu plaćanja dospjelih poreznih obveza za ostvarivanje prava iz ove mjere ne podnose posebne zahtjeve. Porezna uprava po službenoj će dužnosti provesti ovu mjeru na temelju podataka kojima raspolaže.

Međutim, kako je moguće da podaci kojima Porezna uprava raspolaže ne odražavaju stvarni pad prihoda od najmanje 50 posto te s obzirom na činjenicu da Porezna uprava trenutno ne raspolaže podacima za sve porezne obveznike, upućen je javni poziv korisnicima da dostave dokumentaciju kojom dokazuju pada prihoda.

Traženu dokumentaciju mogu u nadležnu ispostavu Porezne uprave dostaviti do 20. srpnja 2020., a način dostave je prema dogovoru sa službenikom nadležne ispostave Porezne uprave.

P.hr/I.G.