Tek svaka dvadeseta tvrtka prepoznaje važnost digitalizacije

11. travnja 2019.

Foto: Shutterstock

Istraživanje o digitalnoj spremnosti hrvatskih tvrtki – Hrvatski digitalni indeks, koji je objavila tvrtka za poslovno savjetovanje Apsolon, pokazalo je kako tek 15 posto hrvatskih kompanija ima razvijenu strategiju digitalne transformacije, samo 17 posto ih smatra kako je u potpunosti spremno na promjene koje će ona donijeti, a manje od trećine, odnosno 29,7 posto, transformaciju stavlja na vrh popisa prioriteta.

Stručnjaci Apsolona, donedavno Sense Consultinga, osmislili su Hrvatski digitalni indeks (HDI) koji analizira spremnost gospodarstva na izazove koji ubrzano mijenjanju tradicionalni način poslovanja. Anketa je nedavno provedena na uzorku od 300 hrvatskih tvrtki među kojima je 65 velikih koje imaju više od 250 zaposlenika te 235 srednjih tvrtki od 50 do 249 zaposlenika koje uspješno posluju u različitim regijama i industrijskim sektorima.

Loše stanje digitalizacije hrvatskoga gospodarstva 

Čak 59 posto ispitanih hrvatskih tvrtki smatra da je stanje digitalizacije hrvatskoga gospodarstva slabo, pri čemu su velike tvrtke kritičnije u svojoj procjeni.
„Rezultate našeg istraživanja dodatno potvrđuje Indeks digitalnoga gospodarstva i društva (DESI) Europske unije za 2018., u kojem je Hrvatska u kategoriji manje uspješnih zemalja, na 22. mjestu od ukupno 28 država članica Europske unije. Jedan od ciljeva našeg istraživanja jest i da dobiveni rezultati pomognu unaprijediti digitalnu spremnost hrvatskih tvrtki, a samim time i cjelokupnoga gospodarstva“, rekao je glavni partner u tvrtki Apsolon Vedran Antoljak te dodao kako je to moguće postići i prilagodbom regulatornog okvira suvremenom digitalnom dobu te uvođenjem digitalizacije u industrijske sektore.

 

Vedran Antoljak

Nerazumijevanje digitalne transformacije ključni je propust

Istraživanje je ujedno pokazalo kako hrvatske tvrtke nisu dovoljno upoznate s pojmom digitalne transformacije i u najvećem je broju poistovjećuju s digitalizacijom postojećih poslovnih modela i/ili analognih procesa, što prema iskustvima Apsolonovih stručnjaka u Hrvatskoj čini do 40 posto ukupnog procesa digitalne transformacije. Preostalih 60 posto, koje između ostalog čine razvoj inovativnoga poslovnog modela, stvaranje novih usluga/proizvoda te izgradnju održivog sustava sklonoga kontinuiranim inovacijama i promjenama, mnogo je zahtjevniji dio za koji je nužna aktivna uloga upravljačke strukture tvrtki radi provedbe transformacije na svim razinama. Prema Apsolonovom istraživanju, aktivnostima digitalne transformacije najviše se upravlja s razine IT odjela, i to 44 posto, dok 26 posto ispitanika njome upravlja s razine predsjednika uprava, a 15 posto s razine člana uprave.

„Spomenuti podaci upućuju na to da čelni ljudi hrvatskih tvrtki nisu prepoznali važnost, odnosno potrebu za digitalnom transformacijom. Nužna je promjena stava upravljačke strukture hrvatskih tvrtki koja će omogućiti cjelovitu implementaciju digitalne transformacije u poslovanju, a time osigurati buduću konkurentnost i uspjeh na tržištu“, rekao je Antoljak.

Hrvatska zaostaje za europskim digitalnim liderima

Pri usporedbi rezultata istovjetnih istraživanja, onog Apsolona za Hrvatsku te tvrtke Etventure GmbH za Njemačku, važnost digitalne transformacije prepoznalo je vrlo malo hrvatskih tvrtki, tek 4,5 posto, za razliku od Njemačke, gdje taj postotak iznosi 35 posto. Velike razlike pronalazimo i kada je riječ o spremnosti zaposlenika za provedbu digitalne transformacije – samo devet posto hrvatskih tvrtki smatra da su njihovi zaposlenici spremni za taj proces, dok je taj postotak 42 posto kod njemačkih tvrtki. U smislu spremnosti za digitalnu transformaciju čak 77 posto hrvatskih tvrtki izjavilo je da je dobro pripremljeno, za razliku od tek 35 posto njemačkih tvrtki. Uzimajući u obzir ekonomske i gospodarske prilike, hrvatska procjena ovdje se čini vrlo optimističnom.

 

Digitalna transformacija više nije izbor, već nužnost

Digitalna transformacija poslovanja više nije pitanja izbora - ona je neizbježna i neophodna. Međunarodna iskustva, a i iskustva Apsolona u projektima digitalne transformacije pokazuju da digitalno transformirane tvrtke imaju 35 posto veće prihode, dok se motivacija i produktivnost zaposlenika povećava i do 40 posto.

 

P.hr/I.Grgić