Uvođenje eura: Gubitak za banke i mjenjačnice 1,2 milijardi kuna godišnje

19. svibnja 2022.

Boris Vujčić/Foto: HUB

Euro će Hrvatskoj donijeti znatne i trajne koristi u obliku veće otpornosti na krize, povoljnijih uvjeta financiranja, veće konkurentnosti i troškovne efikasnosti, poručio je to guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić na 25. znanstveno-stručnoj konferenciji Financijsko tržište, u organizaciji Hrvatske udruge banaka.

Vujčić je jasno poručio svim predstavnicima financijskog sektora da će poslovanje banaka biti olakšano nakon uvođenja eura te da će se eliminirati najveći dio valutnog rizika i valutno induciranoga kreditnog rizika iz sustava.

"Banke će imati izravan pristup novčanim tržištima u europodručju i monetarnim operacijama eurosustava, smanjit će se regulatorni troškovi", kazao je Vujčić te naglasio kako su svi preduvjeti za uvođenje eura 1. siječnja 2023. ostvareni, a formalna odluka Vijeća EU-a očekuje se u srpnju.

"Preostalo nam je još dovršiti provedbu Nacionalnog plana zamjene eura, operativne pripreme odvijaju se prema planu, svi segmenti društva bit će spremni za prelazak na euro, a posebna pozornost posvećuje se zaštiti potrošača", rekao je Vujčić.

Dotaknuo se i rastuće inflacije koja zabrinjava te poručio kako će Hrvatska zadovoljiti kriterij stabilnosti cijena.

"Unatoč recentnom povećanju inflacije uzrokovanom rastom cijena energije i hrane, Hrvatska ne odskače od ostalih članica EU-a", rekao je Vujčić i ponovio kako će uvođenje eura, naravno, imati i troškove, no ti troškovi daleko su manji i opasniji od kratkoročnih i dugoročnih benefita.

"Uvođenje eura podrazumijeva jednokratne troškove prilagodbi, od kojih će neke snositi država, a neke privatni sektor. To su nabava, odnosno proizvodnja novčanica i kovanica eura, povlačenje kuna iz optjecaja te puštanje novčanica i kovanica eura u optjecaj. Taj trošak je velik, ali je jednokratan. Tu je i prilagodba bankomata i druge prilagodbe u financijskom sektoru, informatičke i administrativne prilagodbe u sektoru države i privatnom sektoru, aktivnosti informiranja građana i poduzeća te uplate u kapital institucija EU-a", rekao je Vujčić.

Eliminacija troškova povezanih s konverzijom će, kaže značiti uštedu za nefinancijski sektor, iako će gubitak za banke i mjenjačnice biti oko 1,2 milijarde kuna na godinu.

Zdenko Adrović Zdenko Adrović / Foto: HUB

Direktor Hrvatske udruge banaka Zdenko Adrović naglasio je kako se nalazimo u specifičnoj situaciji jer uvodimo euro u teškim ekonomskim okolnostima.

"Dubina u strukturama EU-a čini nas financijski stabilnijima. Da nije toga, sada bi kamatne stope na državne obveznice plaćali tri puta više. Manevarski prostor domaće ekonomske politike dovoljno je širok", rekao je Adrović i zaključio da, unatoč izazovnim financijskim vremenima, stopa kapitala hrvatskih banaka iznosi čak 25 posto, što je najviša razina kapitala u EU i svijetu. 

 

P.hr/I.G.