Sve veći broj tvrtki na ZSE-u s pozitivnim mišljenjem revizora

4. kolovoza 2021.

Foto: Shutterstock

U 2020. godini došlo je do poboljšanja u mišljenjima revizora za objavljene godišnje izvještaje društava čiji su vrijednosni papiri uvršteni na Zagrebačkoj burzi. Prema godišnjoj analizi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) od ukupno 96 izdavatelja koji su predali godišnji izvještaj za 2020., njih 80 posto ima pozitivno mišljenje revizora, dok ih 20 posto ima modificirano mišljenje.

Godinu dana ranije, pozitivno mišljenje revizora za svoj godišnji izvještaj imalo je 70 posto svih izdavatelja na Zagrebačkoj burzi. Tri izdavatelja nisu dostavila revidirani godišnji izvještaj ili je on nepotpun.

Do povećanja broja pozitivnih revizorskih mišljenja, u odnosu na broj modificiranih, došlo je zbog napretka u odnosu na prethodnu godinu, zbog izvrštenja nekih izdavatelja s ranijim modificiranim mišljenjem te zbog uvrštenja šest novih izdavatelja  kao što su CIAK Grupa , The Garden Brewery, Helios Faros, Modra špilja, Samoborka, što je također doprinijelo poboljšanju ukupnog rezultata za 2020. godinu. Tri izdavatelja nisu dostavila revidirani godišnji izvještaj pa i to malim dijelom doprinosi boljem rezultatu.

Prema segmentima tržišta, svi izdavatelji na Vodećem tržištu Zagrebačke burze, njih šest, dobili su pozitivno mišljenje revizora, a što je i očekivano s obzirom da je riječ o kotaciji s najvišim standardima.

Na Službenom tržištu 21 izdavatelj ima pozitivno mišljenje, dok njih četiri imaju modificirano. Na Redovnom tržištu 49 izdavatelja ima pozitivno revizorsko mišljenje, 15 modificirano, a tri izdavatelja nisu objavila izvještaj ili nisu objavila konsolidirane podatke Hoteli Haludovo Malinska, Magma i Saponia koja nije objavila revidirane konsolidirane godišnje financijske izvještaje.

Iz HANFA-e skreću pozornost svim sadašnjim i potencijalnim ulagateljima da redovito prate objave propisanih informacija izdavatelja, u okviru kojih su i revidirani godišnji financijski izvještaji izdavatelja. Svrha objavljivanja je osigurati istodobnu javnu dostupnost svih relevantnih informacija, a kako bi ulagatelji mogli donijeti informiranu odluku o svojim ulaganjima.

 

 

P.hr/I.G