Sve su nam potrebniji strani jezici

23. prosinca 2019.

Foto: Pixabay
Irena Žiger, prof., predsjednica Zajednice za strane jezike HGK

Hrvatska ima veliku tradiciju u poduci stranih jezika. Kod nas su se uvijek učili jezici a to se posebno intenziviralo otkad se zemlja otvorila poslovnoj, kulturnoj i inoj suradnji sa zemljama širom svijeta. Da ne spominjemo turizam.

Sve veća potražnja za podukom stranih jezika potakla je otvaranje mnogobrojnih privatnih škola koje su preplavile tržište i dobrim dijelom izmakle kontroli.  Pritom mislim na nerealna obećanja koja neke škole daju u pogledu broja sati potrebnih za svladavanje pojedinog stupnja učenja jezika,  sumnjivo niske cijene koje obično kriju dodatne troškove, čudotvorne 'metode' koje navodno daju brze rezultate, te općenito nekvalitetnu uslugu koja se nudi i, nažalost, vrlo često kupuje.

Zajednica stranih jezika radi na promoviranju kvalitete u školama stranih jezika i tu doista raspolažemo značajnim resursima, s obzirom na dugu tradiciju i kulturu učenja stranih jezika u Hrvatskoj, na kvalitetu nastavnog kadra kao i na dobar 'sluh' Hrvata za strane jezike.  Potrebno je istaknuti da u Hrvatskoj postoje izuzetno kvalitetne škole, škole koje posluju transparentno, u skladu sa zakonom, koje neprestano ulažu u svoju kvalitetu, u kvalitetu poduke, kontinuirani profesionalni razvoj svojih nastavnika, u razvoj programa kojima prate potrebe struke svojih korisnika, koje imaju dobre rezultate u svom radu, bilo da se radi o prolaznosti na međunarodno priznatim ispitima, bilo da se radi o uspješnoj komunikaciji u nekom poslovnom okruženju, koje brinu i unaprijeđuju kvalitetu prostora u kojem rade, uključuju nova tehnološka rješenja i opremu za učenje. To su  škole koje u svakom trenutku imaju na umu kvalitetne rezultate i sav je njihov rad prožet tom idejom te rade u dobrom partnerskom odnosu sa svojim korisnicima, bez obzira radi li se o djeci, mladeži ili odraslim polaznicima. U takvoj školi manja je fluktuacija i polaznika i nastavnika.  Polaznici se zadržavaju po nekoliko godina i imaju kontinuitet u učenju, a kontinuitet u učenju zapravo jedini daje dobre rezultate. Riječ je o školama koje se podvrgavaju vanjskoj provjeri svog rada, za što su neke i stekle vrijedne akreditacije, bilo da se radi o zasluženom pravu nošenja znaka Hrvatska kvaliteta, bilo da se radi o članstvu u međunarodnoj asocijaciji kvalitetnih škola Eaquals, bilo o članstvu u Zajednici za strane jezike pri HGK. To su institucije, posebice Eaquals kao vrhunski svjetski autoritet u pogledu kvalitete u školama stranih jezika, čiji je Zajednica pridruženi član, a neke su škole već dugogodišnji punopravni članovi, gdje crpimo nova saznanja iz poduke stranih jezika, gdje susrećemo i učimo od vrhunskih svjetskih stručnjaka i dijelimo svoja iskustva, obogaćujemo se kao stručnjaci, stječemo međunarodno iskustvo i ugrađujemo elemente kvalitete u svoje škole.

U idućem razdoblju Zajednica namjerava snažnije doprijeti do javnosti s informacijama o kvaliteti tih škola. Željeli bismo podići svijest u javnosti o tome da poduka treba biti pažljivo planirana s izraženim ciljevima tj. ishodima učenja, da broj sati programa po stupnju treba biti realan i jasan prije upisa, da suvremeni programi stupnjevani prema europskoj nomenklaturi iz Zajedničkog europskog okvira za jezike trebaju biti prilagođeni uzrastu i profilu polaznika te da cijena i sve što je u nju uključeno treba biti jasno istaknuta, kako ne bi bilo neugodnih iznenađenja tijekom realizacije programa. Nastavni kadar treba biti kvalificiran i pod nadzorom, nastava treba biti učinkovita, suvremena, treba uvažavati specifične potrebe polaznika programa. Naši građani to zaslužuju.

Poznavanje stranih jezika kod hrvatske populacije je nedovoljno. Ako se usporedimo s drugim zemljama u okruženju, kod nas se jedan veliki dio radno aktivnog stanovništva nedovoljno koristi stranim jezicima, te mislim da bi tu država trebala dati svoju potporu, pogotovo za zaposlenike u turističkim i drugim uslužnim sektorima, te financirati učenje jezika za profile koji su nam trenutno prijeko potrebni. Pritom, napominjem, treba na javnom natječaju pažljivo birati škole-izvođače koje mogu objektivnim i mjerljivim sredstvima jamčiti kvalitetu, kako bi i država koja ulaže u obrazovanje pojedinih kadrova imala jamstvo da će rezultat poduke biti ne samo mjerljiv, već i na visokoj razini.  

Nadam se da će nam novi Zakon o obrazovanju odraslih, čiji se prijedlog ovih dana tek razmatra, uistinu donijeti novine u smislu izrade još kvalitetnijih programa, kvalitetnijeg izvođenja tih programa te uvođenja vanjskog i objektivnog vrednovanja ishoda učenja kod obrazovanja odraslih (a to vrijedi i za učenje stranih jezika) kao što se to radi i kod srednjoškolskog obrazovanja, gdje državna matura mjeri stečena znanja tj. ishode učenja stečene tijekom četverogodišnjeg obrazovanja. Vjerujemo kako će cijela država na taj način biti na dobitku, jer će za uložena sredstva dobiti kvalitetnije stručnjake. A kvalitetne škole također će opravdano dobiti povjerenje za izvođenje svojih programa.

U protekloj godini Zajednica je održala drugu po redu vlastitu konferenciju za nastavnike i menadžere u školama stranih jezika s domaćim i stranim predavačima. Održali smo i nekoliko radionica za naše članove pa je u tom smislu 2019. bila dobra godina, ali smo se borili s nekim administrativnim preprekama za koje se nadamo da su sada iza nas, pa bih proteklu godinu u cijelosti ocijenila ocjenom (3), dobar.

U idućoj godini nadamo se većem razumijevanju i prihvaćanju kriterija i akreditacija kvalitete posebice u javnim natječajima a posebno uvođenju vanjskog vrednovanja tako da i kvalitetnim školama svanu bolji dani, pa da iduću godinu uzmognemo ocijeniti ocjenom (4), vrlo dobar.