HBOR predstavio novu strategiju: Jačat će se izvoz i digitalizacija

12. veljače 2020.

Tamara Perko, HBOR

Hrvatska banka za obnovu i razvitak u sljedećem razdoblju mora biti pokretač inovativnosti i održivosti rasta hrvatskoga gospodarstva, najavila je njena predsjednica Uprave Tamara Perko. "Uvažavajući kontinuirane promjene domaćeg i međunarodnoga poslovnog okruženja te trenutne i buduće potrebe javnog i privatnog sektora, HBOR-ova misija bit će proaktivna potpora razvoju Hrvatske. Programa koje nudimo bit će manje, no provedba cijelog procesa, putem digitalizacije, bit će brža”, ističe Tamara Perko.

Strateške smjernice poslovanja HBOR-a u narednom petogodišnjem razdoblju bit će fokusirane na poticanje razvoja tržišta vlasničkog i kvazivlasničkog kapitala, poticanje ekonomsko i socijalno uravnoteženog i održivoga regionalnog, ruralnog i urbanog razvoja, poticanje internacionalizacije i globalizacije hrvatskoga gospodarstva, poticanje konkurentnosti uz naglasak na inovacije, digitalnu transformaciju i industriju 4.0 te poticanje klimatski i energetski neutralnoga gospodarstva putem energetske učinkovitosti obnovljivih izvora energije i zaštite okoliša.

Inače, novim programom smanjit će se broj kreditnih programa s 25 na 9, a kamate na kredite smanjit će se za kredite privatnom sektoru na 1,3 posto, za pripremu izvoza i kredite za javni sektor na 1,75 posto te za obrtna sredstva na 2 do 3,5 posto.

Poduzetnicima će na raspolaganju biti i pet financijskih instrumenata - ESIF krediti za rast i razvoj, ESIF krediti za energetsku učinkovitost u zgradama javnog sektora, ESIF krediti za javnu rasvjetu, investicijski krediti za ruralni razvoj i ESIF krediti za energetsku učinkovitost za poduzetnike, koji će na raspolaganju imati 3,2 milijarde kuna.

Europska sredstva

“Osigurat će se i venture capital i private equity fondovi za razvoj brzorastućih poduzeća te ESIF fond rizičnoga kapitala. Domaćem tržištu, prema procjenama, nedostaje 120 milijuna eura za takve potrebe, pri čemu smo tri puta ispod europskog prosjeka. U Hrvatskoj, nažalost, poduzetnici još uvijek razmišljaju o tome da im je draže imati 100 posto vlasništva loše tvrtke nego 60 posto uspješne. Takav pogled na svijet morat ćemo promijeniti”, naglašava Tamara Perko.

Sredstva za provedbu ovog projekta osigurani su u sklopu EU Programa potpore strukturnim reformama pri Europskoj komisiji.

Najavljeno je da će HBOR u nadolazećim godinama ponuditi i studentsko kreditiranje, s ciljem da se mladima olakša studiranje na sveučilištima kod nas i u svijetu, ali pod uvjetom da se obvežu ostati raditi Hrvatskoj. Kako će to točno definirati, i kakvi će biti uvjeti, za sada nije poznato jer je projekt u fazi razvoja.

Inače, HBOR je u prošloj godini odobrio tri posto više kredita nego godinu prije, rekao je Hrvoje Čuvalo, član Uprave HBOR-a. “Podržano je 2.413 projekata s iznosom većim od sedam milijardi kuna kroz kreditnu, garancijsku i mandatnu aktivnost. Tijekom 2019. godine odobreno je 5,8 milijardi kuna kredita za 1.848 projekata, od čega su oni namijenjeni investicijama činili 88 posto svih odobrenja", zaključuje Čuvalo.

Krešimir Sočković