Što treba sadržavati svaki poslovni plan?

20. travnja 2021.

Poslovni plan najvažniji je strateški dokument poduzeća, koji identificira i prednosti i nedostatke poslovanja te u konačnici daje odgovor na pitanje gdje poduzeće sebe vidi nakon provedbe toga plana, odnosno aktivnosti zbog kojih se plan i izrađuje.

Uvijek je dobro imati poslovni plan jer se na temelju njega donose najkvalitetnije poslovne odluke. No, većina tvrtki - mikro, mali i srednji poduzetnici, kojih je 95 posto - u pravilu ga izrađuje tek prilikom pokretanja investicijskog projekta.

Domagoj Topić, voditelj Odjela za pripremu i provedbu EU projekata u Hrvatskoj gospodarskoj komori, objašnjava zašto je poslovni plan nužan i nezamjenjiv.

Prvo - poslovni plan dobar je preliminarni pokazatelj zato što daje odgovor na pitanje isplati li se uopće neka investicija. Katkad se dogodi da se odustane od planirane investicije nakon izrade plana jer se ustanovi da ona nije isplativa ili da je treba modificirati.

Drugo - poslovni plan služi kao podloga kreditoru, a najčešće je riječ o bankama, koje na temelju plana donose odluku o odobrenju financiranja projekta.

I treće - što je danas pogotovo izraženo u Hrvatskoj - poslovni plan sastavni je dio natječajne dokumentacije za prijavu na EU natječaje namijenjene poduzetništvu.

Sadržaj poslovnog plana nije striktno definiran, no postoje neke smjernice koje vas mogu voditi u njegovu sastavljanju, a to su:

• Informacije o poduzetniku (osnovne informacije i analiza postojećeg poslovanja poduzetnika, ako ga ima)

• Analize vanjskih i unutrašnjih utjecaja (tržište nabave, prodaje, konkurencija, lokacija, tehnološki proces i sl.)

• Ekonomsko-financijska analiza (projekcija budućih dobiti ili gubitaka, projekcija novčanih tokova, godine povrata investicije, izračun koeficijenta zaduženosti i ostalih elemenata takve analize)

• Zaključna ocjena projekta.

Kako Digitalna komora HGK pomaže poduzetnicima u izradi poslovnog plana?

U sklopu usluge E-financiranje poduzetnicima je na raspolaganju aplikacija Poslovni plan. Aplikacija je prilagođena korisnicima Komore od kojih traži nekoliko ulaznih parametara,  kao što su: iznos investicije, iznos kredita te iznos očekivanih prihoda i rashoda. Sve ostalo je u potpunosti automatizirano i aplikacija samostalno izračunava elemente ekonomsko-financijske analize te ocjenu poslovnog plana.

Aplikacija je interaktivna, omogućuje mijenjanje ulaznih parametara, a u slučaju da je ocjena negativna, pokazuje pogreške koje treba ispraviti. Uz izradu samog plana, sadrži i nekoliko neovisnih kalkulatora poput: kalkulatora plaća, izračuna otplate kredita, amortizacije i veličine poduzeća. I naravno, dodatna je vrijednost ove aplikacije da je potpuno besplatna za sve članice HGK.

Savjeti za kraj

Ulazni podaci za poslovni plan moraju biti točni i ažurirani. Često se kod izrade plana rabe razna statistička izvješća različitih institucija koja se ne poklapaju, što nije prihvatljivo.

Još jedan koristan savjet

Svaki element poslovnog plana vrlo je važan, a posebnu pažnju treba obratiti na plasman proizvoda, odnosno održivost poslovanja.

To je, uostalom, i pitanje koje će vam kreditori sigurno postaviti prilikom pregovora o kreditnom aranžmanu, a kod EU natječaja od svakog projekta traži se upravo održivost poslovanja nakon provedbe projekta, što drugim riječima opet znači plasman proizvoda/usluga.

 

P.hr