Što kad se koronavirusom zarazite na poslu?

26. kolovoza 2020.

Svaka osoba koja se zarazi koronavirusom na svojem radnome mjestu ne može ostvariti pravo na priznavanje profesionalne bolesti, već se svaki slučaj zasebno vještači.

U skladu sa Zakonom o listi profesionalnih bolesti, profesionalnim bolestima smatraju se zarazne bolesti uzrokovane izloženošću na radu u djelatnostima gdje je dokazan povećan rizik zaraze.

"Novim Pravilnikom HZZO-a o izmjenama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti predviđena je mogućnost ostvarivanja prava na temelju priznate profesionalne bolesti, ako se radi o zaraznoj bolesti, od datuma njena nastanka. To ne znači da će svi zaposleni osiguranici HZZO-a, koji su oboljeli od koronavirusa, imati pravo na priznavanje profesionalne bolesti, odnosno na isplatu pune naknade plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad. U skladu s ovim Pravilnikom, priznavanje profesionalne bolesti u nadležnosti je Službe za medicinu rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koja svaki pojedini slučaj vještači u skladu s pravilima struke ovisno o medicinskoj dokumentaciji i o profesionalnoj ekspoziciji", pojašnjava se na web-stranici koronavirus.hr.

Podsjetimo, sva zdravstvena zaštita u vezi s liječenjem od koronavirusa pokrivena je iz sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja, što znači da su i oni koji nemaju dopunsko zdravstveno osiguranje u slučaju liječenja od koronavirusa oslobođeni plaćanja participacije, odnosno u ovom slučaju ne sudjeluju u troškovima zdravstvene zaštite.

Dakle, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje plaća liječenje za sve svoje osigurane osobe za koje se postavi indikacija za testiranje na koronavirus.

P.hr/I.B.