Što je kriptoimovina i koji su njeni najpoznatiji oblici?

1. lipnja 2021.

Koordinator Inovacijskog huba HANFA-e Filip Šaravanja za Privredni pojašnjava kako funkcionira blockchain-tehnologija i osnovne pojmove vezane za digitalnu valutu.

Šaravanja pojašnjava da su tzv. kriptovalute samo jedan od oblika kriptoimovine te da taj naziv često djeluje zavaravajuće na ulagatelje i korisnike, pa savjetuje da treba koristiti naziv kriptoimovina.

Kriptoimovina je računalni program koji predstavlja digitalni prikaz neke vrijednosti ili prava. Ovaj digitalni prikaz vrijednosti i prava čini posebnim uporaba blockchaina, odnosno DLT tehnologije, koja osigurava da se taj digitalni prikaz ne može kopirati, odnosni krivotvoriti. Osiguravanje nemogućnosti kopiranja i krivotvorenja financijske imovine u digitalnom obliku ključno je za postojanje digitalnih financijskih usluga, a do sada je za 'jedinstvenost' neke digitalne imovine i pouzdanost njena digitalnog prikaza morao jamčiti posrednik na financijskom tržištu.

Najpoznatiji primjeri kriptoimovine, kao što su BTC i ETH, svoju svrhu i vrijednost dobivaju u kontekstu računalnog protokola u kojem nastaju i čijem održavanju služe, te se zato često nazivaju native tokeni. Njihova svrha i vrijednost inherentne su svrsi i vrijednosti konkretnog blockchain-protokola unutar kojega postoje.

Ostali oblici kriptoimovine mogu imati različitu svrhu te o tome i ovisi kako ćemo ih klasificirati. Najčešća razdioba bila bi na korisničke tokene koje trebate za pristup nekim digitalnim uslugama i investicijske tokene koje po ekonomskoj svrsi možemo usporediti s tradicionalnim financijskim instrumentima. Uz to, možemo spomenuti i tokene koji služe u upravljanju decentraliziranim autonomnim organizacijama (takozvani DAO tokeni), nefungibilne tokene (NFT-i) koji se često rabe za prikaz digitalne umjetnosti ili društvene tokene kao digitalna imovina temeljena na ugledu neke marke, pojedinca ili zajednice.

Naravno, ovaj popis nije konačan. Kriptoimovina je računalni program jednako kao računalne i mobilne aplikacije te nam svi ovi primjeri pokazuju da o aktivnostima tržišnih sudionika ovisi koje ćemo sve vrste kriptoimovine još vidjeti i koje će od njih zaista i zaživjeti.

F.M./I.B.