Što će nakon uvođenja eura raditi HNB?

24. srpnja 2022.

Foto: HNB

Uvođenjem eura Hrvatska narodna banka postaje dio Eurosustava, koji čine Europska središnja banka i nacionalne središnje banke svih država europodručja te bi trebala aktivno sudjelovati u oblikovanju i provođenju zajedničke monetarne politike u europodručju.

Konkretno, guverner HNB-a postat će punopravni član Upravnog vijeća Europske središnje banke, koje donosi sve odluke iz područja monetarne politike. HNB će biti zadužen za provedbu zajedničke monetarne politike na području Hrvatske, što znači da će hrvatske banke – kada je riječ o monetarnim operacijama – i nadalje poslovati izravno s HNB-om.

"Hrvatska narodna banka tako će aktivnim sudjelovanjem u kreiranju zajedničke monetarne politike utjecati na uvjete financiranja u europodručju. Nadalje, Hrvatska narodna banka također će u punoj mjeri obavljati funkciju zajmodavca u krajnjoj nuždi jer će biti u mogućnosti plasirati likvidnost bankama u istoj valuti u kojoj su njihove obveze, tj. u euru", stoji na stranici www.euro.hr .

Uz to, HNB će kao i dosad samostalno provoditi makroprudencijalnu politiku i na taj način osiguravati otpornost bankovnog sustava. Korištenjem instrumenata makroprudencijalne politike moći će utjecati na likvidnost, kapitaliziranost i kreditnu aktivnost banaka u Hrvatskoj.

Nadalje, u suradnji s Europskom središnjom bankom HNB će obavljati poslove nadzora banaka te pružati informacije o kreditnim institucijama sa sjedištem u Hrvatskoj, potrebne ESB-u.

Više poslovnih zadataka za HNB 

Bit će posla i za stručnjake HNB-a, koji će sudjelovati na sastancima otprilike 160 odbora, pododbora, radnih skupina i drugih radnih tijela u okviru Eurosustava i Jedinstvenoga nadzornog mehanizma. Znači, HNB će nastaviti i dalje samostalno obavljati niz aktivnosti koje i sada provodi, u skladu sa zajedničkim procedurama tamo gdje one postoje.

I nakon ulaska Hrvatske u europodručje, HNB će osiguravati neometano funkcioniranje platnog sustava te izdavati i obavljati opskrbu novčanicama i kovanicama eura, obavljat će i poslove povezane s proizvodnjom službene statistike te pratiti provedbu zaštite potrošača.

Kao i dosad, Hrvatska narodna banka upravljat će hrvatskim međunarodnim pričuvama te provoditi nadzor provedbe propisa za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

Može se zaključiti kako se s uvođenjem eura poslovni zadaci za zaposlenike i rukovodstvo HNB-a u bitnoj mjeri povećavaju.

P.hr/I.G.