Standardi sigurnosti hrane sve zahtjevniji, prehrambenu industriju čeka prilagodba

18. svibnja 2023.

Foto: HGK

Hrvatska ima najviše standarde sigurnosti hrane, poručeno je sa 16. konferencije o sigurnosti i kvaliteti hrane, koja se u organizaciji Sektora za poljoprivredu HGK i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva zdravstva i Državnog inspektorata održava u Opatiji.

Hrvatska prehrambena industrija, uz to što je izložena snažnoj konkurenciji i drastičnom rastu inputa, posebice energije, nalazi se pred brojnim izazovima.

"EU standardi sve su rigorozniji, a prilagodbe i nove investicije bit će nužne zbog vrlo ambicioznoga Zelenog plana i strategije Od polja do stola, koji donose nova pravila o sigurnosti hrane, marketinškim standardima i uređenju tržišta, zdravlja i dobrobiti životinja, biljnog zdravstva, a osobito zaštiti okoliša pri čemu će za prehrambenu industriju poseban izazov predstavljati prilagodba ambalaže", istaknuo je Dragan Kovačević, potpredsjednik HGK za poljoprivredu i turizam na otvaranju konferencije.

Ministarstvo poljoprivrede aktivno je na području sigurnosti i kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te je samo godinu dana nakon što je EU usvojio novi pristup o sigurnosti hrane isto to učinila i Hrvatska Zakonom o hrani. Dvije godine kasnije sve subjekte u poslovanju s hranom objedinio je i na jedno mjesto okupio HGK na platformi Konferencije o sigurnosti i kvaliteti hrane koja je značajno pridonijela podizanju svijesti upravljanja rizicima u prehrambenom lancu. Ozbiljni incidenti povezani s prijevarama u sustavu sigurnosti hrane signalizirali su potrebu za poduzimanjem dodatnih mjera i aktivnosti.

"Kao nikada do sada promišljamo i djelujemo s ciljem proizvodnje sigurne i kvalitetne hrane. Danas se ponosimo našom prehrambenom industrijom, perjanicom gospodarstva te posebno ističemo zaštitu 42 poljoprivredna i prehrambena proizvoda, čiji je naziv registriran na razini cijelog EU-a. Radi još jačeg isticanja i pozicioniranja domaćih kvalitetnih proizvoda uspostavljen je dobrovoljni nacionalni sustav kvalitete Dokazana kvaliteta. Poljoprivredni i prehrambeni proizvodi koji nose ovaj znak potrošaču jamče da kupuje domaći proizvod dodane vrijednosti", kazao je državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Mladen Pavić.

Glavni državni inspektor Andrija Mikulić izjavio je da su sve zahtjevnije rastuće tržište te potreba za stalnim inovacijama i unaprjeđenjem proizvoda samo neki od izazova s kojima se svakodnevno u postupku proizvodnje, distribucije i usluživanja hrane susreću subjekti koji posluju s hranom. Istodobno, to je i izazov za inspekcijska tijela koja trebaju prilagoditi način rada i sustav kontrole promjenama na ovom iznimno dinamičnom i propulzivnom tržištu.

"Naša zadaća jest prepoznati opasnost i rizik te donijeti odluku o poduzimaju svih aktivnosti uključujući i odluku o proglašenju krize, kako bi se učinkovito i brzo djelovalo s ciljem zaštite zdravlja ljudi", rekao je Mikulić.

Krize na globalnim tržištima, uzrokovane pandemijom i ratom u Ukrajini odrazile su se i na poslovanje prehrambene industrije. S druge strane, sve snažnija konkurencija te preferencije modernih potrošača dodatni su izazovi za domaće proizvođače.

"Rast ulaznih troškova, poremećaji u opskrbnim lancima, nedostatak radne snage, ali i nedostatna proizvodnja lokalne sirovine glavni su izazovi domaće prehrambene industrije. Istodobno, promjene u ponašanju potrošača, koji zbog gospodarske nesigurnosti kupuju manje te traže još bolji omjer cijene i kvalitete, pridonosi složenosti uvjeta u kojima danas posluju proizvođači hrane", rekao je Goran Nidogon, zamjenik predsjednice Udruženja prehrambeno-prerađivačke industrije HGK i direktor Kvalitete Dukata, te dodao da je zadaća svih osigurati prosperitetnu budućnost domaće prehrambene industrije postavljajući najviše standarde kvalitete i sigurnosti hrane te istodobno voditi brigu o željama i potrebama potrošača.

Ines Bertinovec, direktorica razvoja PIK Vrbovca, naglasila je da tvrtka kontinuirano prati trendove i potrošačima uvijek nudi proizvode kojima odgovaraju na njihove potrebe te da upravo na taj način potvrđuju poziciju lidera s aspekta inovacija.

"Konferencija poput ove vrlo je važna jer svi na jednome mjestu možemo razmijeniti svoja iskustva i raspraviti o aktualnim temama osiguranja kvalitete i sigurnosti hrane", zaključila je Bertinovec.

 

 

Hina/P.hr