Stakleni strop koči žene i u odnosima s javnošću

23. studenoga 2019.

Foto: P.hr

Mirela Polić, savjetnica u agenciji IMC, izvjestiteljica je za Hrvatsku na projektu Women in Public Relations. Riječ je o prvom projektu u povijesti koji istražuje položaj žena u industriji odnosa s javnošću. Ovaj projekt, koji provodi Europsko udruženje za obrazovanje i istraživanje u odnosima s javnošću - najznačajnije europsko udruženje znanstvenika s područja strateškoga komuniciranja, pod vodstvom Martine Topić sa Sveučilišta u Leedsu, prvi će put istražiti položaj žena u odnosima s javnošću u Hrvatskoj. Naime, u projektu koji je s implementacijom započeo u studenome 2018. godine u devet  zemalja (Velikoj Britaniji, Francuskoj, Španjolskoj, Portugalu, Belgiji, Hrvatskoj, Srbiji, Gruziji i Sloveniji) istražit će se položaj žena u odnosima s javnošću u različitim sektorima, izazovi i prilike za žene u odnosima s javnošću na radnim mjestima i trendovi u zapošljavanju žena u odnosima s javnošću, a položaj žena u odnosima s javnošću u Europi usporedit će se provedbom komparativne analize.

Istraživanje položaja žena u odnosima s javnošću započelo je 1986. godine ključnom studijom o položaju žena u odnosima s javnošću The velvet ghetto: The impact of the increasing percentage of women in public relations and business, kojom je uočeno da žene, unatoč tome što čine većinu radne snage u odnosima s javnošću, nemaju jednaku mogućnost napredovanja kao muškarci te imaju manje plaće. Uz to, u daljnjim je istraživanjima uočeno da se žene u odnosima s javnošću suočavaju s efektom staklenog stropa, razlikama u plaći u odnosu na muškarce, manjkom mogućnosti mentoriranja te stereotipnim očekivanjima u vezi s liderskih sposobnostima, pri čemu se liderstvo definira osobinom koja je tipična za muškarce. Mirela Polić napominje da istraživanja položaja žena u odnosima s javnošću dominantno potječu s područja SAD-a i Velike Britanije te da će stoga projekt Women in Public Relations dati novi obol istraživanju položaja žena u odnosima s javnošću uključenjem većeg broja europskih država.

"Ovo istraživanje predstavlja vrijedan resurs cjelokupnoj struci odnosa s javnošću u njenom daljnjem razvoju i unaprjeđenju, no jednako tako i njenim stručnjacima. Vrijedno je spomenuti i rezultate istraživanja European Communication Monitor, najvećega empirijskog istraživanja u području komunikacijskog menadžmenta i strateških komunikacija iz 2014. godine, koje je bilo posvećeno upravo istraživanju povezanosti roda i odnosa s javnošću, a koje je za Republiku Hrvatsku pokazalo da najveći broj ispitanika smatra kako će dominacija žena utjecati na veću profesionalnost struke odnosa s javnošću te na pomak prema postizanju simetrične komunikacije“, zaključila je Mirela Polić.

Jozo Vrdoljak