Seminar o računovodstvenim aktualnostima u ŽK Karlovac

25. studenoga 2021.

Foto: ŽK Karlovac

Tradicionalno, krajem godine Županijska komora Karlovac u suradnji s Udrugom računovođa i financijskih djelatnika Karlovac organizira seminare na aktualne računovodstvene i porezne teme, s posebnim naglaskom na pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika.

"U ranijim godinama ove teme su okupljale oko stotinjak sudionika i da nije epidemioloških mjera, opet bi imali tu brojku. No u ovakvim uvjetima ograničenja broja sudionika, vrlo brzo smo popunili maksimalni broj sudionika i razmjestili ih u naše dvije dvorane", rekao je predsjednik Županijska komora Karlovac Zlatko Kuzman.

Karlovačkim poduzetnicima već dobro poznati predavači, savjetnici i urednici časopisa Računovodstvo i financije Marija Zuber, Domagoj Bakran i Miljenka Cutvarić, na današnjem seminaru su prezentirali novosti u sadržaju GFI- a i izmijenjenim Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI).

Izmjene GFI-a odnose se na sve poduzetnike, dok izmjene HSFI-a najviše utječu na mikro i male poduzetnike, prvenstveno u dijelu objavljivanja informacija u bilješkama uz financijske izvještaje. Na seminaru su obrađene i teme računovodstvenog tretmana još uvijek aktualnih državnih potpora (COVID-19 potpore) te kako računovodstveno evidentirati ulaganja u kripto valute.

Također, prezentirane su izmjene Zakona o minimalnoj plaći i obračunu plaće u sljedećoj godini kao i predstojeće izmjene Zakona o Porezu na dodanu vrijednost.

P.hr/I.G