Nepravedno je da ono što vrijedi za kampove, ne vrijedi za marine

15. svibnja 2020.

Sean Lisjak/Foto: Tehnomont-Marina Veruda

Udruženje marina Hrvatske gospodarske komore uputilo je 8. travnja dopis Vladi RH s prijedlogom gospodarskih mjera pomoći koje su prilagođene poslovanju marina. U dopisu su predložene tri konkretne horizontalne mjere prilagođene za sektor marina. Potom je uputilo i revidirane epidemiološke mjere za ponašanje u marinama i čarterskim kompanijama.

Prema riječima Seana Lisjaka, predsjednika Udruženja marina HGK, do sada od Vlade RH nisu dobili nikakav odgovor. Lisjak podsjeća da su od državnog tajnika u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Josipa Bilavera, u sklopu videokonferencije s predstavnicima Udruženja marina te Udruženja pružatelja usluga smještaja na plovilima – charter Hrvatske gospodarske komore, krajem travnja dobili obećanje da će se prva točka prijedloga Udruženja marina HGK, koja se odnosi na oslobađanje plaćanja koncesijskih naknada, ugraditi u takozvani Svibanjski paket.

"Na žalost, od svega toga nije bilo ništa, tako da su marine za sada prepuštene same sebi. Pored toga, one na sebi nose teret problema koje imaju čarterske tvrtke, razni najmoprimci, a same nisu dobile baš ništa što bi im moglo olakšati poslovanje. Ponovno se pokazalo da Ministarstvo turizma nema baš nimalo senzibiliteta za zahtjeve Udruženja marina i nautičkog sektora jer mi niti ne pripadamo djelatnosti turizma. Na taj apsurd naše Udruženje stalno upućuje", istaknuo je Sean Lisjak.

Koncesijska naknada

Cilj Udruženja marina Hrvatske gospodarske komore jest promicanje i zaštita zajedničkih interesa članica Udruženja, ali i razvoj nautičkog turizma. Slijedom donošenja trećeg paketa ekonomskih mjera za borbu protiv COVID-a 19 iskazano je nezadovoljstvo zbog izostavljanja nautičkog turizma iz sektorskih mjera u djelokrugu Ministarstva turizma i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Nautički turizam, kako pojašnjava Lisjak, zbog specifične prirode poslovanja većinom nije u mogućnosti koristiti horizontalne mjere za ublažavanje posljedica pandemije. Stoga su iz Udruženja marina HGK zatražili žurno donošenje mjera kako bi nautički sektor, koji se već susreće s problemom likvidnosti i borbom za očuvanje radnih mjesta, opstao.

Prvi zahtjev odnosi se na oslobađanje koncesijske naknade za pomorsko dobro za 2021. godinu, s obzirom na to da je ona već podmirena za 2020. godinu.

"Oslobađanje od koncesijske naknade već je predstavljeno kao mjera za turizam, ali vrijedi samo za turističko zemljište u kampovima. U slučaju marina nužno je oslobađanje i fiksnog i varijabilnog dijela koncesijske naknade, kako se mogući ostvarivi prihod ne bi anulirao davanjima državi putem varijabilnog dijela", napominje Lisjak.

Marina Veruda Foto: Tehnomont - Marina Veruda 

Radnici su kod kuće

Iz Udruženja marina HGK zatražili su mogućnost korištenja državne potpore od 4.000 kuna neto za radnike, s obzirom na to da u ovome trenutku najveći dio zaposlenika u marinama boravi kod kuće zbog izostanka realne poslovne aktivnosti, odnosno zbog nemogućnosti obavljanja poslova. 

"Stoga će i marine, ako potpore ne budu odobrene, biti primorane smanjivati plaće i otpuštati radnike. Kod marina nije moguće, za razliku od drugih djelatnosti, organizirati rad od kuće. Navedena mjera trebala bi se primjenjivati za sve tvrtke koje dokažu da većina njihovih djelatnika ne može obavljati zadatke na svome radnom mjestu u marini. Također, iako marine trenutno ne ostvaruju pad prihoda veći od 20 posto zbog specifičnosti poslovanja i rokova plaćanja, ubrzo će biti vidljiv drastičan pad likvidnosti uslijed pomanjkanja aktivnosti na prostoru marine te potencijalne nemogućnosti plaćanja zakupaca za uporabu prostora i vezova ugostitelja, čartera, servisa plovila, trgovina nautičkom opremom, frizerskih salona i privatnih vlasnika plovila. Marine će biti prisiljene odgađati rokove plaćanja koji pristižu u travnju i svibnju, snižavati cijene i omogućiti obročna plaćanja ili pak gubiti zakupce, dok njihovi troškovi za radnike, kao i svi drugi, ostaju na istim razinama kao prethodnih godina. Korištenje navedene potpore omogućilo bi marinama da radnicima mogu isplatiti plaće za travanj u punom iznosu i zadržati radnu snagu", pojasnio je Lisjak koji je otkrio da se u ovom slučaju radi o približno 1.800 zaposlenih.

Visoka stopa PDV-a

Treća mjera pomoći koju su zatražili iz Udruženja marina HGK jest snižavanje stope PDV-a za smještaj plovila i nautičara na vezu sa srodnim smještajem na 13 posto. Naime, prema Zakonu o pružanju usluga, marine pružaju usluge korištenja veza, prihvata i smještaja plovnih objekata s turistima – nautičarima.

"Drugi usporedivi smještajni objekti te kampovi za smještaj kamp-kućica, podliježu godinama sniženoj stopi PDV-a, dok marine u Hrvatskoj plaćaju 25 posto po općoj stopi koja je jedna od najviših u Europi i godinama su nekonkurentne u odnosu na druge zemlje. Svjesni smo da se u EU Direktivi o PDV-u, koja uz hotele i sličan smještaj te kampove, marine ne navode eksplicitno zbog njihove nerasprostranjenosti te različitih funkcija marina u drugim državama članicama u odnosu na Hrvatsku, no svjesni smo i brojnih presedana ovih dana i derogiranja EU direktiva u svim članicama u borbi da zaštite nacionalni interes. U Hrvatskoj se marine, za razliku od drugih zemalja, koriste isključivo u turističkom smislu smještaja i dužeg boravka na plovnom objektu tj. apartmana na moru, odnosno marine su u funkciji plutajućih turističkih resorta, što je definicija koja bi se trebala ubuduće primjenjivati u našem zakonodavstvu", pojašnjava Lisjak te ističe da zakonodavac može iskoristiti diskrecijsko pravo kako bi se ispunili kulturni i socijalni ciljevi te zaštita nacionalnoga gospodarstva, s obzirom na udio nautičkog turizma i s marinama povezanih djelatnosti u nacionalnom BDP-u. 

Hrvatska među vodećim nautičkim destinacijama

Prema podacima Svjetskog udruženja pomorske industrije ICOMIA, kojeg je Udruženje marina HGK član, Hrvatska je među zemljama s najvećim brojem vezova, marina i čarterskih plovila u svijetu. Rijetko smo u čemu u svjetskom vrhu i kvantitetom i kvalitetom, pa je samim time nautički turizam Hrvatskoj mnogo važniji negoli je to slučaj u drugim članicama.

"Nautički turisti ostvaruju potrošnju dvostruko veću od općih turista. Velik dio dolazaka realizira se izvan sezone, pa je moguća određena nadoknada noćenja i dolazaka gostiju s privatnim plovilima te čarterskih gostiju u posljednjem kvartalu 2020. godine. Svjesni smo nametanja povećanog opreza u kontaktima i fizičkog distanciranja, što će se nastaviti i u godinama koje slijede. S te bi strane upravo boravak manjih grupa ljudi koji se međusobno poznaju, nautičara na plovilima, na kojima mogu biti u krugu svoje obitelji i izolaciji na moru, mogao biti vid turizma koji će značajno dobiti na važnosti. Naši gosti dolaze iz najbližih autodestinacija, te ih je samim time nužno stimulirati da ne premještaju svoje vikendice na moru. Mogu ih premjestiti u susjednu Crnu Goru koja oporezuje marine sa sedam posto, dok je PDV na čarter nula posto. Smanjenje PDV-a bi i hrvatskim čarterskim kompanijama omogućilo nižu cijenu godišnjeg veza u marinama, što im je jedna od najvećih stavki u poslovanju te pripremilo sektor na oporavak u razdoblju koje slijedi",  zaključio je Sean Lisjak.

Udruženje marina HGK i Udruženje pružatelja usluga smještaja na plovilima – charter Hrvatske gospodarske komore izradili su i precizan prijedlog epidemioloških postupanja u lukama nautičkog turizma - marinama.

Jozo Vrdoljak