Tko sve može do propusnice i u kojim slučajevima

21. prosinca 2020.

Foto: Pixabay/Ilustracija

Od 23. prosinca 2020. pa do 8. siječnja 2021. u Hrvatskoj je na snazi zabrana napuštanja županija u kojoj građani imaju prebivalište ili boravište. Osnovni je razlog donošenja ove odluke ograničavanje kretanja i putovanja koja nisu neophodna za funkcioniranje gospodarstva i društva u cjelini.

Ravnateljstvo civilne zaštite najavilo je kako će restriktivno tumačiti "druge opravdane razloge" za izdavanje propusnica te poručilo građanima da ne podnose zahtjeve za propusnice - ako zaista nemaju ozbiljan i opravdan razlog zbog kojeg trebaju napustiti županiju u kojoj imaju prebivalište ili boravište.

Od zabrane napuštanja županije u kojoj prebivaju izuzete su neke kategorije osoba koje su neophodne za funkcioniranje gospodarstva i zajednice te kategorije osoba koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19. One to mogu dokazati iskaznicom ili drugom identifikacijskom ispravom ili dokumentom te propusnicom.

Poslodavac može izdati potvrdu

Od zabrane napuštanja županija izuzeto je osoblje prijevozničkih tvrtki i tvrtki uključenih u opskrbu, pri čemu je nužno da osobe kod sebe imaju jedan od sljedećih dokumenata - CMR, teretni list, otpremnicu ili drugi dokument iz kojeg je jasno vidljivo ime i prezime vozača, oznaka robe te registarska oznaka vozila koje prevozi tu robu.

Zatim tu je osoblje nužno za djelatnost distribucije pošte i paketa, a svoje svojstvo dokazuju iskaznicom ili potvrdom koju im izdaje poslodavac.

Iz odluke su izuzete dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom te zaštitarske službe.

Ako osobe nemaju neku od navedenih isprava ili dokumenata za dnevnu migraciju, odnosno putovanje na posao i s posla, poslodavac im može izdati potvrdu za na to propisanom obrascu. Poslodavci kojima je dana mogućnost izdavanja potvrda trebaju ih izdavati samo osoblju koje im je nužno za obavljanje djelatnosti ili posla i samo za službene potrebe. Stoga se propusnice ne mogu izdavati radnicima koji su na godišnjem odmoru, na bolovanju ili rade od kuće.

Osobe koje ne posjeduju iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu ili dokument, propusnicu mogu zatražiti od županijskog stožera civilne zaštite prema mjestu svojeg prebivališta ili boravišta.

P.hr/I.G.