Hrvatska bilježi usporavanje reformi za bolje poslovanje

13. lipnja 2019.

HUP Skor je alat kojim se mjeri napredak reformi u 12 kritičnih područja nužnih za bolje poslovanje i život u Hrvatskoj u usporedbi sa zemljama EU 10. HUP Skor za prošlu godinu iznosi 36 od mogućih 100 bodova te u odnosu na 2017. godinu bilježi pad od dva boda.

Na pad ukupnog HUP Skora najviše su utjecali pad skora fiskalne konsolidacije i to s 54 na 46 i pad skora investicijskih i poslovnih barijera s 35 na 26, a najkritičniji je skor opterećenja gospodarstva. Na navedeni skor utječe broj procedura i vrijeme koje je potrebno za plaćanje poreza – to su parametri koji se za prošlu godinu nisu mijenjali iako je skor „broja procedura“ - 0 što znači da Hrvatska prema tom kriteriju najlošije stoji.

Podatak o rastu BDP-a utječe na skor produktivnosti i konkurentnosti, ali sustav indikatora oblikovan je tako da bude prvenstveno osjetljiv na relativne strukturne promjene, a ne na poslovni ciklus.

Ilijana Grgić