Razlike u plaćama među županijama ipak se smanjuju

6. veljače 2019.

Posljednjih 9 godina prosječna plaća u RH narasla je preko 10%, a kakvo je stanje po županijama?

P.hr