Radnici lani koštali poduzetnike 8,8 posto više nego 2020.

10. listopada 2022.

Foto: Shutterstock

U povodu protekloga Svjetskog dana dostojanstvenog rada FINA je analizirala rezultate troškova osoblja i troškova rada kod poduzetnika u Hrvatskoj u 2021. godini.

U 2021. godini 144.259 poduzetnika obveznika poreza na dobit, bez financijskih institucija, zapošljavalo je 964.742 zaposlenika za koje su iskazali troškove osoblja u iznosu od 113,4 milijarde kuna, što je 8,8 posto više u odnosu na 2020. godinu. Udio troškova osoblja u poslovnim rashodima iznosio je 13,9 posto, a u ukupnim rashodima 13,6 posto. Prema iskazanim troškovima za neto plaće i nadnice, zaposlenima kod poduzetnika obračunana je prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 6.350 kuna, što je nominalno 6,1 posto više nego 2020. godine, pokazuje analiza FINA-e.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom na teret poslodavca u 2021. godini iznosila je 8.548 kuna (bruto I), a prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom na teret radnika iznosila je 9.791 kunu (bruto II). Najveći udio u ukupnim troškovima osoblja očekivano pripada troškovima neto plaća i nadnica (64,9 posto), troškovi poreza i doprinosa iz plaća čine 22,4 posto ukupnih troškova osoblja, a najmanji udio imaju doprinosi na plaće (12,7 posto).

Troškove osoblja čine: neto plaće i nadnice, troškovi poreza i doprinosa iz plaća te doprinosi na plaće.

Troškovi poreza i doprinosa iz plaća uključuju: doprinose za mirovinsko osiguranje po stopi od 20 posto, porez i prirez, a doprinos na plaće odnosi se na obvezno zdravstveno osiguranje po stopi od 16,5 posto.

Troškovi plaća

Foto: FINA

Najveći udio u ukupnim troškovima osoblja očekivano pripada troškovima neto plaća i nadnica (64,9 posto), troškovi poreza i doprinosa iz plaća čine 22,4 posto ukupnih troškova osoblja, a najmanji udio imaju doprinosi na plaće (12,7 posto).

Uz troškove osoblja koji se odnose na redovna primanja zaposlenika, troškove rada čine: izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost; izdaci za rad ostvaren putem studentskih i učeničkih servisa; troškovi agencijskih radnika i naknade članovima uprave te nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi.

Od ukupno 16,5 milijardi kuna troškova koje poslodavci izdvajaju za zaposlenike, najveći udio (80,4 posto) odnosi se na naknade troškova, darove i potpore zaposlenicima i primitke u naravi koji su u 2021. godini, u odnosu na 2020., povećani za 20,1 posto i iznosili su 13,3 milijarde kuna. Od toga, na otpremnine se odnosi 667,3 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 11,4 posto u odnosu na prethodnu godinu, pokazuje analiza FINA-e.

 

P.hr