Protiv pandemije entuzijazmom i inovacijama

3. svibnja 2020.

Foto: Pixabay

Bjelovarska obrtnička radionica MMU, koja se inače bavi proizvodnjom instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju, u koronakrizi okrenula se proizvodnji zaštitnih vizira i maski. Inovator Darko Dakić osmislio je rješenja za jednostavni vizir i više modela respiratora.

Dakić je u 30 godina, koliko djeluje njegova radionica, osmislio brojna tehnička rješenja za nadzor i održavanje dijelova elektroenergetskih postrojenja HEP-a, ali i elektroprivrednih poduzeća. No, ni u ovoj situaciji, pred mirovinu, ovaj inovator ne miruje.

"Da bi čovjek zadržao zdrav razum, treba nešto raditi. Pratio sam što drugi rade, ali to je bilo tehnički prezahtjevno, pa sam osmislio vizir koji je tehnički jednostavniji, ali i jeftiniji jer zahtijeva manje rada i manji utrošak materijala, a jednako je učinkovit", priča Dakić koji je prve primjerke vezira izradio od matrijala koje je imao otprije, a potom je svoje rješenje ustupio obrtu MMU koji vezire izrađuje u većim količinama.

Jedan je dio isporučen liječnicima, a jedan obrtnicima. Dakić pojašnjava da ovakav vezir kao zaštitno sredstvo ne štiti samo od koronavirusa, već može biti koristan u zaštiti lica, primjerice, kod obrade metala, piljenja drva ili košenja trave.

DakićDarko  Dakić

Bez objedinjavanja nema ozbiljnije proizvodnje

Osmislio je i tri modela respiratora, ali stalo je na rješenju, kaže, jer za sada nema povratnih informacija od struke o tome koji je najprihvatljiviji.

"Respirator je jednostavan uređaj, ali prije realizacije rješenja kvalificirani stručnjaci trebaju dati ocjenu", ističe Dakić i pojašnjava da je kod ovakve proizvodnje veliki izdatak atestiranje, čija cijena može iznositi do 50 tisuća eura.

Respirator

Foto: Privatni album

Entuzijazam ovog inovatora nije napustio ni u vrijeme pandemije, baš kao ni neke njegove kolege koji imaju dobre ideje i projekte. No, problem je to, napominje Dakić, što ne postoji koordinacija da se povežu kako bi se izrodilo nešto mnogo ozbiljnije.

"Nema koordinacije da se okupimo i pokrenemo ozbiljnu proizvodnju. Komunicirao sam putem Hrvatske gospodarske komore i poslao poruku da bi trebalo organizirati sastanak. Tehnička rješenja postoje, ali za značajniju proizvodnju trebaju kapaciteti", zaključuje Darko Dakić.

Ivana Barać