Pouzdani partner za rješavanje pitanja zaštite okoliša i održivog razvoja

10. listopada 2021.

Zagrebačku tvrtku Vita projekt ovlastilo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša i ekološke mreže, no prije svega to je multidisciplinarni tim od deset stručnjaka iz područja tehničkih, biotehničkih, prirodnih i društvenih grana, koji svojim djelovanjem pozitivno utječe na održivi razvoj Republike Hrvatske.

"Istaknuli bismo brojne projekte iz područja razvoja obnovljivih izvora energije, kojima smo umanjili negativan utjecaj na okoliš i učinili ih još 'zelenijima'. Od recentnih projekata izdvojio bih i Strategiju razvoja zelene infrastrukture Grada Križevaca, projekt revitalizacije urbanog vodotoka Želina na području Grada Velike Gorice te pilot-projekt moguće primjene rješenja temeljenih na prirodi (NBS) na području zagrebačke Remize", kaže direktor Vita projekta Domagoj Vranješ ističući kako im je u srpnju prošle godine Hrvatska gospodarska komora dodijelila pravo uporabe znaka Hrvatska kvaliteta za usluge projektiranja i savjetovanja u zaštiti okoliša.

"Ostvarivanje prava na korištenje ovim znakom dodatno potvrđuje visoku kvalitetu usluga koju pružamo svojim klijentima. Vjerujemo da će nam, uz kvalitetu svoje usluge na temelju koje smo i zaslužili ovaj znak, dodatno pomoći u prepoznavanju naše tvrtke kao pouzdanog partnera za rješavanje pitanja zaštite okoliša i održivoga, zelenog razvoja", rekao je Vranješ.

Znakovi kvalitete Vita projekt Foto: Privredni.hr

Projekti koji ublažavaju klimatske promjene

Krajobrazna arhitektura, zelena infrastruktura te zaštita okoliša i prirode kompleksna su područja, a u ovoj tvrtki ističu kako postoji svijest o potrebi promjene dosadašnjih navika koja je u posljednje vrijeme pojačana zbog sve češćih katastrofalnih posljedica uzrokovanih klimatskim promjenama.

"Zaštitom okoliša i prirode pozitivno utječemo na ublažavanje klimatskih promjena, a brigom o prostoru putem zaštite i razvoja zelene infrastrukture također djelujemo na prilagodbu klimatskim promjenama. Ovim se temama bave multidisciplinarni timovi koji krajobraznoj arhitekturi daju važno mjesto pri planiranju pametnih i zelenih gradova", rekao je Vranješ.

Domagoj Vranješ   Domagoj Vranješ/Foto: Privredni.hr 

Vita projekt u svojih deset godina poslovanja, kad je riječ o izradi elaborata zaštite okoliša, studija o utjecaju na okoliš, strateških studija te studija glavne ocjene za ekološku mrežu, ima više od 100 zahvata uključujući zračne luke, morske luke, ceste, plinovode, termoelektrane, vjetroelektrane, hidroelektrane, sustave navodnjavanja, vodoopskrbe i odvodnje, uređaje za pročišćavanje otpadnih voda, regulacijske i zaštitne vodne građevine, farme, golf-igrališta...

"Potreba izrade elaborata zaštite okoliša proizlazi iz zakonske obveze koja je ulaskom Hrvatske u EU usklađena s europskim direktivama. Svaki veći infrastrukturni, turistički ili industrijski zahvat mora proći odgovarajući postupak okolišne procjene. U tom procesu naša tvrtka sudjeluje kao ovlaštenik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te u elaboratu ili studiji prepoznaje potencijalne negativne utjecaje tih zahvata na okoliš i ekološku mrežu te, što je najbitnije, daje prijedloge za ublažavanje i izbjegavanje negativnih utjecaja čime provodi svojevrsnu okolišnu optimizaciju projekta", zaključio je Vranješ.

Vita projket Foto: Privredni.hr 
P.hr/I.G./F.M.