Porezna objavila upute za podnošenje zahtjeva za odgodu plaćanja poreza

25. ožujka 2020.

Foto: Pixabay

Porezna uprava na svojoj web-stranici objavila je upute poduzetnicima o mjerama plaćanja poreza za vrijeme trajanja krize izazvane pandemijom koronavirusa. Svi oni kojima posebne okolnosti utječu na poslovanje kako bi održali likvidnost, gospodarsku aktivnost i zadržavanje zaposlenosti mogu Poreznoj podnijeti Zahtjev za odgodom plaćanja uslijed posebnih okolnosti.

Zahtjev je dostupan na internetskoj stranici Porezne, a moguće ga je podnijeti na sljedeće načine:

1. Putem sustava ePorezna – obvezni način za sve korisnike ePorezne. Porezna poziva i ostale porezne obveznike na korištenje usluga ePorezne jer im je omogućeno podnositi navedeni zahtjev putem sigurnosnih vjerodajnica razine 3 (tokenima, putem internetskih i mobilnih usluga raznih banaka).

Ako poduzetnik nije korisnik sustava ePorezne, u ovim posebnim uvjetima omogućene su sljedeće opcije:

2.  Putem mrežne forme 'Pišite nam', birajući temu ePorezna – JPPU i podtemu Zahtjev za odgodom plaćanja, pri čemu je moguće popuniti i priložiti obrazac. Ako obrazac nije moguće potpisati pa priložiti, iz Porezne poručuju da će se prihvatiti i obrasci bez potpisa, uz podatke za kontakt navedene u Zahtjevu i po potrebi u mailu.

3. Samo iznimno paušalni porezni obveznici, koji iz objektivnih razloga ne mogu podnijeti Zahtjev na način naveden po točkama 1. i 2., mogu neposrednim telefonskim kontaktom zatražiti usmeno podnošenje Zahtjeva.

U Poreznoj upravi ističu kako na dan podnošenja Zahtjeva poduzetnik mora biti uredan porezni obveznik, što znači da moraju biti podnesene sve porezne prijave te podmirene sve dospjele obveze. U Zahtjevu se moraju dokazati pokazatelji nemogućnosti plaćanja poreza, što će poduzetnik učiniti tako što će ili napisati podatke o padu prometa prethodnog mjeseca u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili će ukratko opisati i obrazložiti zašto očekuje pad prometa u narednih tri mjeseca

U slučaju nedostataka u Zahtjevu ili nepodmirenih dugova, poduzetnika će kontaktirati nadležni službenik Porezne uprave.

Porezna uprava obavijestit će poduzetnika mailom ili na drugi primjereni način o osnovanosti zahtjeva. Ako je zahtjev osnovan, svaka obveza koja dospijeva u vremenu posebnih okolnosti do 20. lipnja, na temelju prijava koje poduzetnik podnosi ili zaduženja koja se stvaraju u porezno-knjigovodstvenim karticama, odgodit će se za tri mjeseca.

Za odgodu svih poreznih obveza, kojima se podrazumijevaju i ostala javna davanja u nadležnosti Porezne uprave (doprinosi, članarine i slično) podnosi se jedan Zahtjev. Prihvatom Zahtjeva ostaje obveza da se sve porezne prijave podnose u rokovima kako je to uređeno propisima o pojedinome javnom davanju, a Porezna će na temelju tako podnesenih prijava i učinjenih zaduženja, zaduživati odgodu.

Pravo na odgodu poreznih obveza nije moguće postići za PDV za drugi mjesec koji se podnosio do 20. ožujka, a koji dospijeva do 31. ožujka. Pravo na odgodu PDV-a imaju samo poduzetnici koji su u prethodnoj godini imali prihode do 7,5 milijuna kuna, pod uvjetom da porez obračunavaju prema izdanim računima. Porezna uprava će po potrebi, po dospijeću PDV-a za treći mjesec te naredne mjesece, poduzetnike kontaktirati radi utvrđenja je li PDV po izdanim računima plaćen. Ako po dospijeću prve odgođene obveze poduzetnik bude mogao namiriti poreznu obvezu, moći će podnijeti zahtjev za obročnu otplatu.

Više informacija može se pronaći na web-stranici Porezne uprave – COVID-19

 

P.hr/K.S.