Pet strukturnih promjena

2. kolovoza 2020.

Foto: Shutterstock

Globalizacija u tranziciji: budućnost trgovine i lanca vrijednosti, istraživanje koje je proveo McKinsey Global Institute pokazuje da su u posljednjem desetljeću proizvodni lanci vrijednosti manje trgovinski intenzivni.

promjena1

Trgovina

Trgovina je ubrzano rasla u gotovo svim globalnim vrijednosnim lancima od 1995. do 2007. godine, ali je potom njen intenzitet u gotovo svim proizvodnim lancima vrijednosti opao. U apsolutnom iznosu trgovina ili robna razmjena dalje rastu, ali udio proizvodnje koji se plasira izvan lokalnog područja pao je s 28,1 posto u 2007. na 22,5 posto u 2017. godini.

U razdoblju od 1990. do 2007. godine globalni je obujam trgovine porastao 2,1 puta brže od prosječnoga realnog BDP-a, ali je od 2011. porastao samo 1,1 puta brže od BDP-a. Smanjenje intenziteta trgovine posebno je izraženo u najsloženijim i intenzivno trgovanim lancima vrijednosti.

promjena2

Usluge

Druga promjena kroz koju prolaze lanci vrijednosti je ta da, iako podcijenjene, usluge igraju sve uloge u globalnim lancima vrijednosti. U posljednjem je desetljeću trgovina uslugama rasla 60 posto brže od trgovine robom. Neki podsektori, uključujući telekomunikacijske i IT usluge, poslovne usluge i naknade za intelektualno vlasništvo, rastu dva do tri puta brže od ostalih.

promjena3

Cijena rada

Treća promjena kroz koje prolaze globalni lanci vrijednosti cijene su rada. Kako su se globalni lanci vrijednosti proširili 1990-ih i početkom 2000-ih, mnoge odluke o tome kamo smjestiti proizvodnju temeljile su se na troškovima rada, osobito u radno intenzivnim sektorima. Ipak, činjenica je da oko 80 posto današnje globalne trgovine robom ne dolazi iz zemlje s niskim plaćama u zemlju s visokim.

promjena4

Okrenutost znanju

Četvrta promjena kroz koje prolaze sve je veća okrenutost znanju. Fokus na znanje i bogatstvo nematerijalnim sredstvima pogoduje zemljama s visokokvalificiranom radnom snagom, snažnim inovacijskim i istraživačko-razvojnim sposobnostima te snažnom zaštitom intelektualnog vlasništva.

promjena5

Trend prema lokalnom

Peta je promjena u globalnim lancima vrijednosti trend iz 2013. godine u kojem lanci vrijednosti postaju sve manje globalni, a više regionalni odnosno lokalni. Donedavno je važilo pravilo da je trgovina na duge staze dominirala kako su troškovi prijevoza i komunikacija opadali. To je rezultiralo time da su se globalni lanci vrijednosti proširili na Kinu i druge zemlje u razvoju. Udio robne razmjene između zemalja u istoj regiji smanjio se s 51 posto u 2000. na 45 posto u 2012. godini.

McKinsey procjenjuje da će tržišta u nastajanju do 2025. godine konzumirati gotovo dvije trećine svjetskih industrijskih proizvoda kao što su automobili, građevinski proizvodi te transportni strojevi. Predviđa se da će do 2030. zemlje u razvoju činiti više od polovice ukupne svjetske potrošnje.

Jozo Vrdoljak