Paladina najavio značajnu reformu korporativnog upravljanja državnim poduzećima

2. prosinca 2022.

Ivan Paladina / Foto: Vlada / Twitter

Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivan Paladina najavio je značajnu reformu u području korporativnog upravljanja poduzećima u državnom vlasništvu istaknuvši da će nadzorni odbori biti neovisni u izboru uprava društava.

Paladina je to poručio na konferenciji Korporativno upravljanje u Hrvatskoj, održivost i povjerenje u izazovnim vremenima, koju su organizirali Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) i Jutarnji list.

Rekao je da Vlada reformu provodi u suradnji s Organizacijom za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), koja je u posljednje dvije godine provela due diligence korporativnog upravljanja u državnim poduzećima i dala službene preporuke, koje je Vlada i prihvatila te donijela akcijski plan za njihovu implementaciju.

U završnoj je fazi priprema novog zakona o trgovačkim društvima u državnom vlasništvu, a kao neke od njegovih smjernica Paladina je apostrofirao buduću centralizaciju modela upravljanja tim trgovačkim društvima, uspostavu sustava jasnih i mjerljivih financijskih i nefinancijskih ciljeva, njihovo praćenje od strane vlasničkih tijela te transparentan postupak izbora članova nadzornih odbora, od kojih će većina biti neovisna o vlasniku.

Posljedično, kao možda i najbitniji element reforme, Paladina je istaknuo neovisnost nadzornih odbora u izboru uprava društava te uspostavu sustava izvještavanja i javnog objavljivanja financijskih i ostalih izvještaja.

Smatra i da treba napraviti značajne iskorake u povećavanju udjela financijske imovine u imovini građana, odnosno u porastu njihovih ulaganja u dionice i obveznice, prije svega jer takva ulaganja često predstavljaju preduvjet za osiguranje potrebnoga kapitala i daljnji rast i razvoj malih, srednjih i velikih poduzetnika.

Uz preporuke koje je OECD lani objavio za poboljšanje korporativnog upravljanja poduzećima u državnom vlasništvu Hrvatske, prošle godine dao je i preporuke za razvoj hrvatskog tržišta kapitala, podsjetio je direktor Uprave za financijske poslove i poduzetništvo OECD-a Carmine Di Noia. U oba slučaja postojala je odlična suradnja s hrvatskim vlastima, dodao je Di Noia.

U svom predavanju Di Noia je naglasak stavio na održivost i važnu ulogu korporativnog upravljanja u tome, istaknuvši da klimatske promjene predstavljaju značajan financijski rizik za kompanije.

Strateški prioritet korporativnog upravljanja jest zaštita investitora

Od 1. siječnja 2020. godine primjenjuje se novi Kodeks korporativnog upravljanja, koji su donijeli HANFA i Zagrebačka burza (ZSE), a kojeg se sve kompanije izlistane na domaćoj burzi moraju pridržavati. Predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman rekao je da se naglasak na korporativno upravljanje stavlja i zbog potrebe povratka povjerenja u tržište kapitala, koje je u posljednjih 15-ak godina prošlo niz turbulencija.

Kao strateški prioritet korporativnog upravljanja tako je, prije svega, istaknuo zaštitu investitora, u smislu da ako ulažu u neko poduzeće na burzi, znaju da ono vodi računa o svom korporativnom upravljanju.

Korporativno upravljanje važno je i stoga što će kompanije kod kojih je ono uređeno mnogo lakše proći kroz izazove s kojima se kontinuirano suočavaju, kazao je Žigman.

Član Upravnog vijeća HANFA-e Jurica Jednačak predstavio je rezultate razine usklađenosti s Kodeksom korporativnog upravljanja za kompanije uvrštene na domaću burzu za 2021. godinu, pri čemu su svi izdavatelji dionica i obveznica ispunili i dostavili upitnik.

Fokus je između ostalog bio na neovisnosti članova nadzornih i revizijskih odbora, odnos uprava i nadzornih odbora, a tu su i pitanja sukoba interesa, unutarnje kontrole, spolne raznolikosti, politike primitaka i ESG izvještavanja.

Slično kao i godinu prije, detektirano je 43 posto neovisnih članova nadzornih odbora, pri čemu Kodeks preporučuje da u nadzornom odboru treba biti minimalno 50 posto takvih članova. Povećava se i broj kompanija koje imaju revizijske odbore, rekao je Jednačak, no naveo je i da ne postoji napredak kada je riječ o rastu udjela neovisnih članova tih odbora, koji bi po Kodeksu trebali biti većina.

Između ostalog, Jednačak je rekao da se u odnosu na prijašnje izvješće stagnacija bilježi i kad je riječ o prijavama mogućih sukoba interesa. "Mi kao regulator mislimo da su ti podaci još uvijek vrlo 'siromašni', odnosno da je prijava malo", izjavio je Jednačak.

Napredak nije zabilježen ni kada je riječ o udjelu kompanija koja imaju ustrojen sustav unutarnje kontrole, pa i tu postoji značajna mogućnost napretka, napomenuo je Jednačak.

Iako u apsolutnim brojevima postoji povećanje broja žena kao predsjednica te članica uprava i nadzornih odbora, još 40 posto tvrtki nema nijednu ženu u upravi, upozorio je.

Značajan napredak kod izdavatelja vidio se u segmentu politike primitaka, a određeni napredak i povećanje svijesti kada je riječ o nefinancijskom izvještavanju, to jest o ESG faktorima, izvijestio je Jednačak.

Atlantic Grupi, CO-u, ENT-u i AD Plastiku priznanja HANFA-e za korporativno upravljanje

Na konferenciji su dodijeljena i HANFA-ina priznanja izdavateljima za najbolju usklađenost s Kodeksom korporativnog upravljanja za 2021. godinu, a za Vodeće tržište i ove je godine pripalo Atlantic Grupi.

Za Službeno tržište nagrađeno je Croatia osiguranje, za izdavatelja na Redovitom tržištu Ericsson Nikola Tesla, dok je ove godine uručeno i priznanje za najveći napredak, a pripalo je AD Plastiku.

Priznanja su preuzeli predsjednici uprava nagrađenih tvrtki, a predsjednik Uprave Atlantic Grupe Emil Tedeschi izjavio je da u Hrvatskoj postoji devalvacija nagrada, a da mu je ova koju dodjeljuje HANFA jedina bitna.

Rekao je da je korporativno upravljanje sustav vrijednosti koji, jedino ako se živi autentično i osjeća, može postići stvarnu razliku.

Croatia osiguranje osiguravajuća je kuća u sastavu Adris Grupe, a predsjednik Uprave CO-a Davor Tomašković izjavio je da je, s obzirom na to da su dioničari te grupacije mahom mali dioničari, iznimno važno da je transparentnost poslovanja i korporativnog upravljanja na zavidnoj razini.

Predsjednica Uprave ENT-a Gordana Kovačević istaknula je da je ENT Grupa najveća ICT kompanija u Hrvatskoj, s više od 3.500 zaposlenih, u kojoj je korporativno upravljanje postavljeno vrlo visoko i neodvojivo od same strategije tvrtke.

Priznanje za najveći napredak u usklađenosti s Kodeksom korporativnog upravljanja pripalo je AD Plastiku, čiji je predsjednik Uprave Marinko Došen rekao da je olakotna okolnost za kompaniju to što posluje u industriji koja je visoko regulirana, pa su ovim temama već dugo zaokupljeni.

 

Hina/P.hr