Krediti za likvidnost uz kamatnu stopu nižu za 0,75 posto

21. svibnja 2020.

Foto: OTP banka

OTP banka je potpisala Ugovor o okvirnom kreditu za obrtna sredstva s HBOR-om sa svrhom kreditiranja poduzetnika pogođenih COVID – 19 kako bi se gospodarskim subjektima omogućilo što brže i jednostavnije prevladavanje poteškoća u poslovanju uzrokovanih pandemijom.

Korisnici novih kredita za likvidnost mogu biti mikro, mali i srednji poduzetnici te srednje kapitalizirani poduzetnici-do 3000 zaposlenih,  koji nisu bili u teškoćama na dan 31. 12. 2019. te poduzetnici koji podnose zahtjev za kredit trebaju, po Metodologiji za izračun COVID score-a Financijske agencije, biti ocijenjeni kao klijenti čije je poslovanje ugroženo i kod kojih postoji potreba za dodatnim financiranjem. Najviši iznos kredita može biti 35 milijuna kuna, a sredstva se mogu koristiti za financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja, nabavu sirovina i podmirenje obveza prema dobavljačima te ostalih troškova tekućeg poslovanja. Krajnjim korisnicima će se  krediti odobravati po kamatnoj stopi sniženoj za 0,75 postotna boda  u odnosu na redovnu kamatnu stopu.

Iz OTP banke poručili su kako se nadaju da će ova suradnja doprinijeti bržem i jednostavnijem pristupu potrebnim sredstvima, odnosno što bržem oporavku poslovanja klijenata na koje je pandemija imala utjecaj.