Do nove tvrtke u nekoliko klikova i dva dana

12. prosinca 2019.

Ilijana Grgić

Bez odlaska na šalter, bez obilaska ureda i bez neposrednoga kontakta sa službenicima i dužnosnicima, tako ulazak u svijet poduzetništva omogućava Start - elektronička usluga pokretanja poslovanja gdje se sve automatiziralo, a buduće se poduzetnike administrativno rasteretilo za više od 30 posto. To znači da će svi koji žele ući u svijet poduzetništva to moći učiniti ispunjavanjem jednoga digitalnog obrasca, a cjelokupna procedura neće biti duža od dva dana.

Sustav Start omogućit će upis tvrtke u Sudski ili Obrtni registar te Registar poslovnih subjekata pri Državnom zavodu za statistiku, podnošenje prijava o početku poslovanja i početku osiguranja u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, upis u Registar poreznih obveznika pri Poreznoj upravi, registraciju u sustav PDV-a, otvaranje poslovnog računa u banci te elektroničko plaćanje pristojbi i naknada nastalih u procesu.

Ovaj sustav potrebnu papirnatu dokumentaciju svodi na minimum s tendencijom potpunog izbacivanja. Unutar sustava kreiraju se elektronički dokumenti koji se zajedno s provjerenim i potpisanim podacima razmjenjuju među institucijama. Izmjenom Zakona o trgovačkim društvima ukinuta je potreba javnobilježničke ovjere osnivačkih akata, a sustav korisniku osigurava potpunu samostalnost u generiranju i elektroničkom potpisivanju dokumentacije unutar samog rješenja za osnivanje društava na daljinu.