Hrvatskim tvrtkama 20 mil. eura bespovratnih sredstava

29. lipnja 2020.

Foto: Pixabay

Innovation Norway u partnerstvu s Hrvatskom gospodarskom komorom organizira 30. lipnja online konferenciju za Poslovni program Business Development and Innovation Croatia koji nudi bespovratna sredstva hrvatskom privatnom sektoru. Glavni cilj Programa je stvaranje dodane vrijednosti i održivog rasta u hrvatskim tvrtkama.

Program se financira iz norveške darovnice i dio je EGP financijskog mehanizma i Norveškog financijskog mehanizma (EEA and Norway Grants) za razdoblje 2014. - 2021., a njime  se želi poticati i razvijati dugoročnu poslovnu suradnju između tvrtki iz Hrvatske i entiteta države donora Norveške. Raspoloživa sredstva veća su od 20 milijuna eura i bit će dostupna putem otvorenih poziva i natječaja.

Sredstva će se dodijeliti hrvatskim poduzećima kao potpora za djelomično financiranje projekata, a glavni fokus Programa su Inovacije zelene industrije (proizvodna i prerađivačka industrija) i Plavi rast (pomorska industrija, turizam malih razmjera i drugo). Program je posebno usmjeren na mala i srednja poduzeća skromne tehnološke razine, a za njih je uvedena shema malih grantova, kako bi se smanjio prag za sudjelovanje.

Innovation Norway je javno tijelo norveškog Ministarstva trgovine i ribarstva te glavni instrument norveške vlade za razvoj norveških poduzeća. Putem mreže lokalnih ureda u Norveškoj te s više od 30 ureda diljem svijeta omogućuje norveškim tvrtkama međunarodni rast i izgradnju partnerstva.

Trenutačno je Innovation Norway voditelj fonda za poslovne programe EEA i Norway Grants u Hrvatskoj, Bugarskoj, Grčkoj i Rumunjskoj te je u kontekstu norveškoga poslovnog programa za grantove za Hrvatsku nedavno uspostavljena i podružnica u Zagrebu.

P.hr/I.G.