Rasterećenje u turizmu za više od 118 milijuna kuna

10. lipnja 2021.

Foto: Pixabay

Ministarstvo turizma i sporta donijelo je tri pravilnika čiji je cilj rasterećenje turističkog sustava, odnosno ublažavanje negativnih posljedica koje je na turistički sustav imala pandemija COVID-a 19. Pravilnici su objavljeni u Narodnim novinama te su stupili na snagu s današnjim danom.

To su Pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe u 2021., Pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje se koriste uslugom noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (nautičari), Pravilnik o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima turističkih zajednica za plaćanje članarine turističkoj zajednici.

"Naš je cilj održati turistički sustav stabilnim, spremnim za nastavak ove godine, ali i što otpornijim za budućnost. Ovim smo izmjenama ukupno rasteretili sustav s više od 118 milijuna kuna, što će sasvim sigurno pridonijeti lakšem poslovanju hotela, kampova, privatnih iznajmljivača, OPG-ova te nautičkog sektora", istaknula je ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac povodom donošenja triju pravilnika.

Nikolina Brnjac Foto: Nikolina Brnjac / Twitter

Pravilnikom o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu oslobođene su plaćanja pola godišnjega paušalnog iznosa turističke pristojbe za glavni krevet, smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu te prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj i u cijelosti za pomoćni krevet za 2021. godinu.

Oslobađanje od plaćanja turističke pristojbe 

Osobe kojima je do stupanja pravilnika na snagu utvrđen prestanak pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na OPG-u ili pak smanjenje kapaciteta smještajnog objekta, a u ovoj godini nisu imale evidentirano ni jedno noćenje prema podacima sustava eVisitor, oslobađaju se plaćanja godišnjega paušalnog iznosa turističke pristojbe za ovu godinu.

Također se plaćanja godišnjega paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2021. godinu oslobađaju i osobe čiji su smještajni objekti zbog potresa u 2020. godini označeni kao neuporabljivi (crvena oznaka) ili privremeno neuporabljivi (žuta oznaka), uz uvjet da nemaju otprije nepodmirenih obveza po osnovi turističke odnosno boravišne pristojbe.

Od dijela turističke pristojbe oslobađaju se i osobe koje se koriste uslugom noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost, prema prijedlogu koji su dale regionalne turističke zajednice za područja svojih županija. Procjenjuje se kako će ukupno oslobođenje po osnovi turističke pristojbe za objekte u domaćinstvu i OPG-ove koji pružaju usluge smještaja iznositi oko 105 milijuna kuna.

Pravilnikom o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje se koriste uslugom noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (nautičari) od plaćanja dijela turističke pristojbe oslobađaju se vlasnici plovila i osobe koje se koriste uslugom noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (nautičari), i to za 20 posto paušalnog iznosa turističke pristojbe koja se plaća prema duljini plovila i vremenu boravka na plovilu.

Za turističku pristojbu koja je plaćena u razdoblju od 1. siječnja 2021. godine do stupanja na snagu pravilnika nautičare se oslobađa plaćanja dijela paušalnog iznosa turističke pristojbe te se produljuje vrijeme važenja plaćene turističke pristojbe za 20 posto vremena za koje je pristojba plaćena, ako vrijeme za koje je pristojba plaćena nije proteklo do stupanja na snagu pravilnika.

Pravilnikom o dopuni Pravilnika o godišnjemu paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na OPG-u i o obrascima TZ-a za plaćanje članarine turističkoj zajednici u 2021. godini, osobama koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu visina godišnjega paušalnog iznosa članarine turističkoj zajednici umanjuje se za 50 posto po krevetu odnosno smještajnoj jedinici, dok se za pomoćne krevete oslobađa od plaćanja članarine.

Iznos turističke članarine koja se plaća po registriranom ležaju iznosi 45 kuna, a uz navedeno oslobođenje od 50 posto u 2021. taj se iznos umanjuje na 22,50 kuna po ležaju. Ukupno oslobođenje po osnovi turističke članarine za objekte u domaćinstvu i OPG-ove koji pružaju usluge smještaja iznosit će više od 13 milijuna kuna.

P.hr/I.G.