Odlučeno o opskrbljivačima plinom u obvezi javne usluge

19. prosinca 2020.

Foto: Shutterstock

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je nakon završenog javnog natječaja donijela odluke kojima su za sva 33 plinska distribucijska područja određeni opskrbljivači plinom u obvezi javne usluge za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. godine, čime se nastavlja deregulacija hrvatskog plinskog tržišta. 

"Javnim natječajem za izbor opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge proveden je predviđeni korak postupne deregulacije hrvatskog plinskog tržišta - koji je definiran važećim Zakonom o tržištu plina", ističu iz HERA-e u odgovoru na upit Hine o odlukama koje je Upravno vijeće donijelo na sjednici održanoj 11. prosinca. 

Javni natječaj za izbor opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge opskrbe plinom za potrebe krajnjih kupaca iz kategorije kućanstva HERA je provela od 20. listopada do 7. prosinca 2020. 

Temeljem tog javnog natječaja za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. godine, HERA je donijela 33 odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge, pojedinačno za svako od 33 distribucijska područja operatora distribucijskog sustava u Hrvatskoj.

Javnu uslugu opskrbe plinom obavljat će 13 opskrbljivača

"Kao rezultat provedenog natječaja, javnu uslugu opskrbe plinom u RH u razdoblju od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. obavljat će 13 opskrbljivača plinom, a ne 32 kao trenutno", ističu iz HERA-e.

Naime, prema odlukama HERA-e, Gradska plinara Zagreb-Opskrba će od travnja iduće godine pa do kraja rujna 2024. biti opskrbljivač u obvezi javne usluge za 13 distribucijskih područja.

Tvrtka E.ON Plin će biti opskrbljivač za sedam, a Zagorski metalac iz Zaboka i Međimurje plin iz Čakovca će biti opskbljivači za po dva distribucijska područja.  

Opskrbljivači u obvezi javne usluge za po jedno distribucijsko područje bit će - Brod Plin (iz Slavonskog Broda), Dukom plin (Dugo Selo), EVN Croatia Plin (Zagreb), HEP Plin (Osijek), Plin Konjščina (Konjščina), Plinara (Pula), Plinara istočne Slavonije (Vinkovci), Termoplin (Varaždin) i Zelinske komunalije (Sveti Ivan Zelina).  

Iz HERA-e napominju i da svi oni energetski subjekti koji su opskrbljivači plinom u obvezi javne usluge do 31. ožujka 2021., a nisu određeni za razdoblje od početka travnja iduće godine i dalje imaju dozvolu HERA-e za opskrbu plinom, na rok na koji je izdana i mogu prodavati plin svim krajnjim kupcima po tržišnim uvjetima.

"Vezano za krajnju cijenu koju će zaračunavati opskrbljivači plinom od 1. travnja 2021. krajnjim kupcima iz kategorije kućanstvo koji koriste javnu uslugu, ona se određuje odlukom HERA-e za svakog opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge, za svako distribucijsko područje", navode iz agencije.

Cijena plina sastoji se od tri komponente

Podsjećaju, naime, kako se prema odredbama Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu, krajnja cijena plina za javnu uslugu opskrbe plinom sastoji od tri komponente - troška nabave plina (nabavna cijena plina na veleprodajnom tržištu), troška distribucije plina (naknada operatoru distribucijskog sustava) i troška opskrbe plinom (ostali opravdani troškovi poslovanja opskrbljivača u obvezi javne usluge).

Trošak nabave plina i trošak distribucije određuje HERA na temelju propisanih metodologija, a trošak opskrbe plinom se određuje na temelju provedenog javnog natječaja na kojemu je upravo najniži iznos troška opskrbe bio osnovni kriterij za odabir na natječaju. 

U HERA-i procjenjuju kako će efekt tržišnog natjecanja među opskrbljivačima plinom omogućiti koristi za krajnje kupce iz kategorije kućanstvo koji koriste javnu uslugu, s obzirom da su, kao rezultat natječaja, za opskrbljivače u obvezi javne usluge po distribucijskim područjima odabrani kvalificirani i najkonkurentniji ponuditelji.

"Trošak opskrbe plinom, određen za svako distribucijsko područje kao rezultat natječaja, ostaje nepromijenjen u troipolgodišnjem razdoblju za koje su na natječaju odabrani opskrbljivači u obvezi javne usluge, a promjena krajnje cijene plina za kategoriju kućanstva u istom razdoblju bit će uvjetovana isključivo promjenom veleprodajne komponente - troška nabave plina i promjenom troška distribucije plina, a prema definiranim pravilima i dinamici u skladu s odredbama Metodologije", navode iz HERA-e.

Iz te agencije najavljuju i kako će za odabrane opskrbljivače u obvezi javne usluge određene natječajem, a u skladu s Metodologijom, krajnju cijenu plina za kućanstva donijeti i objaviti najkasnije do 22. ožujka 2021., i to za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2021.

Napominju i kako kućanstva koja i nakon 31. ožujka 2021. žele nastaviti koristiti opskrbu plinom u obvezi javne usluge tu uslugu mogu koristiti i dalje bez poduzimanja posebnih koraka.

Naime, ako je došlo do promjene opskrbljivača u obvezi javne usluge, odabrani je opskrbljivač dužan najkasnije do 30. travnja 2021. svim krajnjim kupcima koji koriste tu uslugu dostaviti na sklapanje ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge, zajedno s uvjetima ugovora, te informirati kupce o novim okolnostima vezanim uz određivanje opskrbljivača u obvezi javne usluge za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.

Za distribucijska područja za koja je na natječaju odabran isti opskrbljivač plinom kao i do kraja ožujka 2021. taj je opskrbljivač, u svrhu informiranja krajnjih kupaca, dužan najkasnije do 30. travnja 2021. kupcima dostaviti uvjete ugovora opskrbljivača u obvezi javne usluge, uz obavijest o novim okolnostima vezanim uz određivanje opskrbljivača u obvezi javne usluge.

Krajnji kupci iz kategorije kućanstvo koji koriste javnu uslugu i dalje će dobivati jedinstveni račun, sadržaja propisanog Općim uvjetima opskrbe plinom, koji obuhvaća sve komponente krajnje cijene plina, napominju iz HERA-e.

Gradska plinara Zagreb-Opskrba širi djelatnost 

Iz Gradske plinare Zagreb-Opskrba (GPZ-O) su priopćili da, sukladno odlukama HERA-e, šire djelatnost opskrbe kućanstava na 11 novih distribucijskih područja, što znači da će ih ukupno držati 13 (već sad je opskrbljivač u obvezi javne usluge na distribucijskim područjima u Zagrebu i Bjelovaru). 

"GPZ-O je, uz zadržavanje postojećih distribucijskih područja u Zagrebu i Bjelovaru, odlukom HERA-e određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge na 11 novih distribucijskih područja - Rijeke, Samobora, Ivanca, Koprivnice, Svete Nedjelje, Kutine, Garešnice, Vrbovca, Pitomače, Nove Gradiške, Križevaca - koja pokrivaju čak 9 županija", priopćili su iz te tvrtke.

Takav ishod natječaja u GPZ-O ocjenjuju hvalevrijednim, jer su udovoljili i glavnom kriteriju za odabir najbolje ponude - kriteriju najnižeg ponuđenog troška opskrbe plinom.

GPZ-O povećanjem broja kupaca i količina isporučenog plina na novim distribucijskim područjima ima dobro polazište "da poveća svoj tržišni udio s postojećih 45 posto na više od 60 posto udjela opskrbe plinom u ukupnoj potrošnji kućanstva na distribucijskim područjima". 

Uz to, GPZ-O time ima dobro polazište da se pozicionira kao tržišni lider na maloprodajnom tržištu prirodnog plina s približno 350 tisuća kupaca te da poveća količine isporučenog plina za približno 850 milijuna kWh godišnje, istaknuli su iz najvećeg hrvatskog opskrbljivača plinom. 

Hina/P.hr