Od 1. srpnja na snazi ograničavanje okupljanja i druge mjere

25. lipnja 2021.

Foto: Pixabay

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske 18. lipnja 2021. donio je Odluku o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 zbog okupljanja. Nužne epidemiološke mjere stupaju na snagu 1. srpnja, a određuju se u trajanju do 15. srpnja 2021.

S obzirom na epidemiološku situaciju i mogući prijenos bolesti, sve osobe na području RH obvezne su pridržavati se stroge mjere tjelesne udaljenosti, svih propisanih protuepidemijskih mjera, posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te nužnih epidemioloških mjera propisanih ovom Odlukom.

Stroga mjera tjelesne udaljenosti nalaže izbjegavanje bliskog osobnoga kontakta u razmaku od najmanje dva metra u zatvorenom prostoru i 1,5 metara na otvorenom prostoru. Ako nije moguće održavanje fizičke distance od najmanje dva metra u zatvorenom prostoru i 1,5 metara na otvorenome, obvezna je uporaba maski za lice ili medicinskih maski.

Od 1. srpnja na snazi su i sljedeće epidemiološke mjere:

- zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja na kojima je prisutno više od 100 osoba na jednome mjestu, osim ako je riječ o javnom događanju ili okupljanju na kojem sudjeluju samo osobe s EU digitalnom COVID potvrdom, a za što je nadležni stožer civilne zaštite lokalne samouprave dao suglasnost

- javna događanja te okupljanja i svečanosti svih vrsta mogu trajati najdulje do 24 sata, osim ako je riječ o javnom događanju ili okupljanju na kojem sudjeluju samo osobe s EU digitalnom COVID potvrdom, a za što je nadležni stožer civilne zaštite lokalne samouprave dao suglasnost

- ograničenje radnog vremena za pekarnice te trgovine kruhom i pekarskim proizvodima do 24 sata

- zabrana prodaje alkoholnih pića u vremenu od 24 sata do 6 sati

- ograničavanje rada ugostiteljskih objekata i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja pružaju ugostiteljske usluge na način da hranu, piće, napitke i slastice mogu usluživati na prostoru za usluživanje na otvorenome, i to isključivo gostima koji sjede za stolovima, uz strogo pridržavanje propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a radno vrijeme može se odrediti u trajanju od 6 do 24 sata.

Ugostiteljski objekti dostavu, odnosno isporuku hrane, pića, napitaka i slastica mogu obavljati uz pridržavanje svih protuepidemijskih mjera na jedan od sljedećih načina: osobnim preuzimanjem pred ulazom u ugostiteljski objekt bez ulaska u njega, dostavom iz ugostiteljskog objekta vlastitim dostavnim vozilom, dostavom iz ugostiteljskog objekta na temelju ugovora o poslovnoj suradnji sklopljenim između ugostitelja i treće osobe (pravne ili fizičke - obrtnici), koji su registrirani i upisani u Upisnik subjekata u poslovanju s hranom,
takozvanim drive in načinom.

U barove i noćne klubove može se samo s COVID potvrdom

Iznimno od protuepidemijske mjere ugostiteljskim objektima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koji, u skladu s rješenjem nadležnog upravnog tijela, pripremaju i uslužuju goste toplim i hladnim jelima te slasticama, dopušteno je, uz strogo pridržavanje općih epidemioloških mjera i posebnih preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, usluživanje gostiju u zatvorenim prostorima.

Iznimno od protuepidemijske mjere, ugostiteljskim objektima vrste noćni klub, noćni bar, diskobar i diskoklub iz kategorije Barovi dopušten je rad i usluživanje svih gostiju bez ograničenja radnog vremena, ali samo na otvorenime i uz uvjet da je ulazak u njihove prostore dopušten samo osobama koje posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu (gosti, osoblje, izvođači itd.).

Posebne mjere za svadbe s više od 30 ljudi

Održavanje privatnih svečanosti i okupljanja svih vrsta (uključujući i svadbene svečanosti) u ugostiteljskim i drugim objektima dopušteno je, uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera, ako na svečanosti nije prisutno više od 30 osoba.

Iznimno je dopušteno održavanje svadbenih svečanosti s više od 30 osoba, uz obveznu dostavu obavijesti o njihovu održavanju, u kojoj se navodi mjesto, vrijeme i okvirni broj osoba koje će biti prisutne nadležnoj županijskoj službi civilne zaštite putem elektroničke pošte županijskih centara 112 (popis kojih se nalazi u Prilogu 1), najkasnije tri dana prije održavanja te pridržavanje posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i ako sve osobe koje će biti prisutne na svadbenoj svečanosti posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu.

Organizator svadbene svečanosti obvezan je, prije ulaska u prostor gdje se svadbena svečanost održava, provjeriti posjeduju li sve osobe koje će biti prisutne na svadbenoj svečanosti EU digitalnu COVID potvrdu.

Za održavanje svadbenih svečanosti koje su u skladu s navedenim nije potrebno ishoditi prethodnu suglasnost nadležnog stožera civilne zaštite te ne moraju završiti do 24 sata.

Bez manifestacija i sajmova u zatvorenim prostorima

Prema Odluci Stožera od 18. lipnja propisane su i sljedeće mjere:

- strogo pridržavanje protuepidemijskih mjera u teretanama i fitness-centrima
- strogo pridržavanje protuepidemijskih mjera prilikom održavanja radionica, dječjih igraonica i pružanja zabavnih i rekreacijskih usluga u zatvorenim prostorima (rođendaonice, zabavni i obiteljski parkovi i sl.)
- obustava održavanja svih amaterskih kulturno-umjetničkih izvedbi, programa i manifestacija u zatvorenim prostorima
- obustava održavanja sajmova i drugih oblika gospodarskih i turističkih događanja ili priredbi gdje se prodaju, izlažu ili prikazuju proizvodi u zatvorenim prostorima
- obvezna uporaba maski za lice ili medicinskih maski na sajmovima i drugim oblicima gospodarskih i turističkih događanja ili priredbama gdje se prodaju, izlažu ili prikazuju proizvodi na otvorenim prostorima

- konferencije i kongresi na kojima sudjeluje do 100 osoba mogu se održavati uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
- sportska natjecanja i treninzi mogu se održavati samo bez gledatelja i uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a organizatori su obvezni osigurati da se svi sportaši i nužno tehničko osoblje koje je prisutno pridržavaju propisanih epidemioloških mjera.

Iznimno, sportska natjecanja mogu se održati uz prisustvo najviše 100 gledatelja ako se ispune sljedeći uvjeti.

- škole stranih jezika obvezne su svoju djelatnost obavljati uz strogo pridržavanje propisanih epidemioloških mjera
- autoškole teorijski dio mogu održavati samo online ili na drugi način za održavanje kontakata na daljinu, satovi vožnje mogu trajati najviše 45 minuta uz obvezno mjerenje tjelesne temperature prije ulaska u automobil, pauza između dvoje kandidata mora biti minimalno 10 minuta za prozračivanje i dezinfekciju automobila te se mora voditi evidencija svih polaznika na satovima vožnje.

Radno vrijeme kasina, automatklubova i uplatnih mjesta za klađenje može se odrediti u trajanju od 8 do 24 sata, uz zabranu pružanja ugostiteljskih usluga u njihovim prostorima.

Organizatori javnih događanja na kojima će biti prisutne samo osobe koje posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu obvezni su, najkasnije sedam dana prije održavanja, obavijest o namjeri organizacije takvog okupljanja, s naznakom mjesta i vremena održavanja te očekivanog broja prisutnih osoba, dostaviti stožeru jedinice lokalne samouprave na čijem području će se takvo javno događanje, odnosno okupljanje, održati te zatražiti prethodnu suglasnost za održavanje.

Nadležni stožer civilne zaštite obvezan je na zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti odgovoriti u roku od tri dana od njegova zaprimanja. Prethodna suglasnost može se dati samo za javna događanja i okupljanja na kojima će svi sudionici posjedovati EU digitalnu COVID potvrdu.

 

P.hr