Od 1. rujna ukidaju se upravne pristojbe za registraciju obrta

31. kolovoza 2021.

Foto: Pixabay

Hrvatska obrtnička komora na svojim stranicama objavila je kako slijedom Zaključka Vlade Republike Hrvatske, kojim je prihvaćen Akcijski plan za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja, 1. rujna ove godine stupa na snagu nova Uredba o tarifi upravnih pristojbi kojom se smanjuje broj tarifnih brojeva s 95 na 58.

U dijelu Općih pristojbi najznačajnija je izmjena da se za rješenja za koja nije propisana posebna pristojba i žalbe protiv rješenja više ne plaćaju upravne pristojbe pred tijelima državne uprave, upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave) i pravnim osobama s javnim ovlastima u obavljanju povjerenih poslova državne uprave.

Ukidaju se pristojbe iz pojedinih posebnih područja, i to: gospodarske pristojbe, pristojbe u području vodnoga gospodarstva, katastarske pristojbe, pristojbe u području odgoja, obrazovanja i sporta, pristojbe u postupcima stjecanja nekretnina, pristojbe za zaštitu kulturne baštine te pristojbe za zaštitu tržišnog natjecanja.

Od pristojbi za obavljanje djelatnosti tako se ukidaju pristojbe:

- za upis obrta u Obrtni registar u iznosu od 250 kuna

- za upis u registar povlastica i za izdavanje povlastice od 250 kuna

- za upis promjena u Obrtni registar u iznosu od 150 kuna

- za ovjerenu presliku rješenja o upisima promjena u Obrtnom registru od 40 kuna.

Zadržavaju se pristojbe za:

- izdavanje rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije o stečenom majstorskom zvanju u iznosu od 300 kuna

- za izdavanje rješenja o priznavanju pojedinih dijelova inozemne stručne kvalifikacije o stečenom majstorskom zvanju u iznosu od 150 kuna.

Rasterećenje od 80 milijuna kuna 

Djelomično se ukidaju i pristojbe iz područja unutarnjih poslova (rasterećenje oko 69,3 milijuna kuna), prometne pristojbe (rasterećenje oko 2,6 milijuna kuna), pristojbe u području zdravstva (rasterećenje oko dva milijuna kuna) te pristojbe za zaštitu okoliša.

Za navedena ukidanja pristojbi očekuje se administrativno i financijsko rasterećenje pristojbenih obveznika, odnosno smanjenje prihoda državnog proračuna u ukupnom iznosu od oko 80 milijuna kuna.

Dodano je novo posebno područje u Tarifi upravnih pristojbi - Pristojbe za zaštitu od ionizirajućeg zračenja, ali nije riječ o uvođenju novih pristojbi već o pristojbama koje su ranije bile u posebnom području Pristojbe u području zdravstva.

Iz HOK-a ističu kako je novost i oslobođenje od plaćanja upravne pristojbe za izdavanje uporabne dozvole za određenu građevinu oštećenu potresom na kojoj se ostvaruju određena prava te za izdavanje građevinske i uporabne dozvole za zamjensku obiteljsku kuću koju vlasnik samostalno gradi, a u skladu sa zakonom koji uređuje obnovu zgrada zbog prirodne nepogode ili katastrofe proglašene na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

P.hr/I.G.