Tko može dobiti potpore za srpanj i kolovoz?

14. srpnja 2020.

Foto: Shutterstock

Objavljene su mjere potpore za očuvanjem radnih mjesta u kriznim djelatnostima pogođenim koronavirusom za srpanj i kolovoz, a koje se mogu odobriti poslodavcima iz slijedećih sektora:

  • prijevoz i skladištenje – prvenstveno prijevoz putnika i to kopnom
  • djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
  • administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti –putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
  • umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i
  • video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih
  • organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i
  • video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja.

Prihvatljivi poslodavci: trgovačka društva, obrti, OPG i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i koji su osigurani po toj osnovi.

Potpora će se dodjeljivati u iznosu od 4.000 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu. Uključuje i 250 kuna doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno svota obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem.

Kako bi ostvaril potpore, poslodavci trebaju dokazati da su u lipnju 2020. godine imali pad prometa/prihoda za najmanje 60 posto u odnosu na lipanj 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za lipanj 2020. i lipanj 2019. Poreznoj upravi za dobivanje potpore za srpanj, te pad od 60 posto u srpnju za dobivanje potpore za kolovoz. Tromjesečni obveznici PDV-a dokazuju pad prometa/prihoda od 60 posto u drugom tromjesečju 2020., u odnosu na drugo tromjesečje 2019.

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prometa/prihoda za najmanje 60 posto u lipnju 2020. u odnosu na veljaču 2020. godine temeljem predaje PDV obrasca za lipanj i veljaču 2020.g. Poreznoj upravi, odnosno pad prometa/prihoda od 60 posto u drugom tromjesečju 2020. u odnosu na prvo tromjesečje 2020.

Porezna uprava će temeljem dostavljenog PDV obrasca, a na zahtjev Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prometa/prihoda za promatrano razdoblje. Ukoliko je postotak pada prometa/prihoda najmanje 60 posto uz zadovoljavanje ostalih uvjeta može se odobriti potpora.

Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a dokazuju pad prometa/prihoda na temelju tablice pada prometa/prihoda.

Mjera se ne odnosi na: poslovne subjekte čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave, i na poslovne subjekte koje su ti poslovni subjekti osnovali poslovne subjekte, u kojima Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave te koji imaju vlasničke udjele više od 25 posto i na njihova trgovačka društva kćeri.

Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi mjera-orm.hzz.hr.

P.hr/I.B.