Nužno je vratiti dignitet i značaj arhitektima

28. prosinca 2019.

Foto: Pixabay
Udruženje arhitekata HGK

Tendencije kretanja gospodarstva i problemi koji koče djelatnost izravno utječu i na razvoj investicija o kojima ovisimo te na cijeli niz drugih djelatnosti neposredno povezanih s njima. Jedan je od većih izazova i pitanje zanima li naše današnje društvo arhitektonsko stvaralaštvo kao opće dobro na korist građana, kao vrijednost kojom štitimo prostor. Ako je odgovor pozitivan, tada je nužno vratiti dignitet i značaj djelatnosti putem zakonske legislative i ispravno defi nirano autorsko djelo arhitekata - autora projekta.

Jedna je od mogućih prilika i uvođenje prijelaznog razdoblja u kojem bi se omogućila istodobna provedba procedure po dosadašnjoj i novoj metodologiji izdavanja akata o gradnji s namjerom stvarne implementacije e-Dozvole u praksi te izbjegavanja realne opasnosti od početnih zagušenja sustava. Članice pozdravljaju digitalizaciju postupaka, no žele da se uvodi postupno, a ne hitnom procedurom. Trenutno stanje tehničke opremljenosti i obučenosti svih dionika (projektanti, javnopravna tijela, upravna tijela gradova i općina koja izdaju dozvole itd.) ne omogućava uspješnu provedbu, a sudionici nisu u dovoljnoj mjeri pripremljeni za promjene.

U prijelaznom razdoblju nužno je osigurati adekvatnu opremu, posebno za javnopravna tijela i upravna tijela gradova i općina te provesti dovoljan broj radionica za sve sudionike postupka. Važna je implementacije ciljeva dokumenata ApolitikA i Nacionalnih smjernica za vrsnoću i kulturu građenja, ako današnje društvo zanima arhitektonsko stvaralaštvo kao kulturna vrijednost i kao način na koji sudjelujemo u civilizacijskoj slici svijeta.