Za projekte promocije vina izvan EU po 250 tisuća eura

4. ožujka 2019.

Shutterstock

Objavljen je natječaj za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja iz novog Nacionalnog programa pomoći sektoru vina do 2023. godine. Do sada je u okviru te mjere našim vinarima isplaćeno 8,5 milijuna kuna.

Cilj nam je pomoći vinarima da svoja vina plasiraju na tržište izvan Europske unije, tzv. trećim zemljama, pa smo novac za takvu promidžbu osigurali i u novoj petogodišnjoj Vinskoj omotnici - programu pomoći vinarima - radi boljeg pozicioniranja naših vina na svjetskoj vinskoj karti, kaže potpredsjednik Vlade i ministar Tomislav Tolušić. "Naša vina i vinari nadaleko su cijenjeni i nagrađivani na svjetskim izložbama vina, a ovaj natječaj  im je izvrsna prilika da se predstave na novim tržištima ili da ponove priču na već poznatim destinacijama, poput Kine, Meksika, Bosne i Hecegovine. Osim Vinske omotnice kroz koju hrvatski vinari i vinogradari mogu izgraditi podrume, nabaviti opremu, rekonstruirati vinograde i promovirati svoja vina, kroz Program ruralnog razvoja sufinanciramo i podizanje novih vinograda, pa je tako već u provedbi 84 projekata za 40 milijuna kuna. Slušali smo vinare, slušali smo struku pa Hrvatska vinska priča ide dalje, punim zamahom. Uskoro će se u Saboru naći prijedlog novog zakona o vinu kojim donosimo pravni okvir proizvodnje grožđa i vina, prodaje vina u tržišno transparentnim uvjetima, smanjujemo opterećenja vinarima, jačamo ulogu vinskih udruženja i unaprjeđujemo marketing vina“, dodaje Tolušić. 

Korisnici mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja su: stručne organizacije uključene u sektor vina, organizacije proizvođača vina, udruženja organizacija proizvođača vina, privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača, sektorske organizacije uključene u sektor vina, javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna i privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirana za proizvodnju vina.

Razina potpore iznosi do 80 posto od ukupno prihvatljivih troškova, unutar čega se udio od 50 posto prihvatljivih troškova odnosi na sredstva EU, a udio od 30 posto od ukupno prihvatljivih troškova na sredstva državne potpore. Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu iznosi 250 tisuća eura.

Dozvoljeni troškovi unutar mjere Promidžba su: oglašavanje u medijima na tržištima trećih zemalja; odnosi s javnošću, promidžba i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku; promidžba imidža Hrvatske, promotivne prodaje te aktivnosti koje se odnose na odnose s javnošću; izrada i distribucija promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja; sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja te administrativni troškovi i troškovi osoblja. Rok za podnošenje prijava je 29. ožujka 2019. godine, a natječaj i detaljne upute s popisom obrazaca dostupni su na web stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

P.hr/K