Ne poduzimati ništa u industriji 4.0 najčešća je i najveća pogreška tvrtki

18. svibnja 2021.

U ovoj silnoj tehnološkoj galami prolazi nezamijećeno da su pola posla digitalne tranzicije - ljudi, kaže Damir Ivan Konjevod iz Hrvatskog centra razvoja industrije 4.0

Damir Ivan Konjevod / Foto: Privatni album

U provedbi akcijskoga plana digitalne transformacije prvo je potrebno ustanoviti trenutnu razinu zrelosti, zatim uskladiti strategiju 4.0 sa strategijom same kompanije i na kraju izraditi kartu aktivnosti s redoslijedom sustavnog podizanja svoje razine zrelosti pri čemu će se svakim sljedećim korakom dobiti vrijednost za ono što ste do toga trenutka uložili. Upravo se tim temama bavi ciklus radionica HGK i Centra za različite proizvodne industrije, a jedan od predavača, Damir Ivan Konjevod iz Hrvatskog centra razvoja industrije 4.0, za Privredni.hr pojasnio je proces digitalne transformacije i metodologiju te najčešće propuste koje tvrtke u tom procesu čine.

Zašto je važna industrija 4.0?

Industriju 4.0 (i4.0) trebate promatrati iz dva kuta: tehnološkog i poslovnog. Tehnološki vid predstavljaju razna poboljšanja u produktivnosti, kvaliteti, sniženju troškova proizvodnje itd. Poslovni vid jest ono s čime se kompanije češće bore. Poslovni vid i4.0 jest dio koji Hrvatski centar razvoja industrije 4.0 (HCRi4.0) sada osvještava u hrvatskom gospodarstvu: i4.0 je kao politika; ako se vi ne bavite njome, ona će se baviti vama. Baš kao i politika, potrebno je neko vrijeme da otkrijete glavne aktere, aktualna kretanja i složena pravila igre. Ta nova pravila poslovne igre omogućuje sinergija raznih tehnologija koje se kriju pod kapom i4.0 i agilnih načina vođenja kompanije. Kompanije koje razumiju strateški utjecaj i4.0 na poslovanje pozicioniraju se u odnosu na nove poslovne modele koji su došli ili će doći u njihovu branšu. Slijedom toga, ulažu u znanja i tehnologije koje im pomažu na tom putu te grabe tržište. Takvih kompanija danas je malo. Te kompanije će dobrim dijelom oduzeti tržište ili preuzeti etablirane tvrtke koje se ne snalaze u novim poslovnim modelima i zahtjevima tržišta. Zato je industrija 4.0 poslovno vrlo važna: morate razumjeti pravila igre koja se mijenjaju i odrediti svoj način sudjelovanja. U suprotnom, drugi će odrediti vašu poziciju.

Industrija 4.0. grafikaOdakle krenuti i koga uključiti u pozicioniranje kompanije u industriji 4.0?

Doista, to je možda i najveći kamen spoticanja na koji uprave kompanija nailaze. Mnogi se osjećaju kao mačak oko vruće kaše: trebalo bi krenuti s time, izgleda primamljivo, ali ne želimo se opeći jer izgleda kao velika investicija i ne vidimo jasno ROI u ovom trenutku. Onda se takve inicijative odgađaju do daljnjega. Tiranija hitnih aktivnosti, nelikvidnost te zauzetost drugim projektima širenja i jačanja potisnu osjećaj za bitnost teme i4.0. Tim nedjelovanjem kompanije to vrijeme daruju (međunarodnoj) konkurenciji.

Prvo se treba upoznati s time što sve obuhvaća i4.0 te kako sve ta industrija utječe na poslovanje kompanije. S poslovne strane, i4.0 je skup vještina, kapaciteta i najboljih praksi koje tvrtka posjeduje. To omogućava kompaniji da prepoznaje i brzo reagira na promjene i prilike u svom okruženju.

Zatim je potrebno snimiti trenutnu razinu zrelosti kompanije u i4.0. To nije ništa drugo doli ocjenjivanje stupnja prisutnosti tih vještina, kapaciteta i najboljih praksi u kompaniji. One su jamci uspješnosti - da će kompanija biti sposobna brzo prepoznavati i reagirati na nove poslovne prilike. Iz strategije kompanije i trenutnog stanja izrađuje se karta digitalne tranzicije (digital transformation roadmap).

Svi govore o digitalnoj tranziciji. U ovoj silnoj tehnološkoj galami prolazi nezamijećeno da su pola posla digitalne tranzicije - ljudi. K tome, donekle se još ne shvaća da to nije samo tranzicija poslovnih funkcija istraživanja i razvoja te proizvodnje, nego u tome moraju sudjelovati i nabava, logistika, marketing i prodaja. Ovaj odgovor nije popularan i može biti gorka pilula za upravu, ali je činjenica: da bi digitalna tranzicija bila uspješna, postupno se trebaju uključiti svi. U suprotnom, rezultat i4.0 investicija bit će u najbolju ruku polovičan.

Što se od hrvatskih tvrtki očekuje kad je o tome riječ?

Tri su skupine tvrtki u Hrvatskoj koje već dulje ili kraće vrijeme rade na tome. Prva su skupina tvrtke kćeri multinacionalnih kompanija i neke tvrtke koje su takve kompanije kupile. Druga su skupina naši dobavljači za neke naprednije strane kompanije koje traže određenu razinu zrelosti u i4.0. Treća, manja skupina, mahom izvoznici, hrvatske su tvrtke koje su 'same od sebe' prepoznale trendove i uključile se na vrijeme.

EU će ove godine odabrati koji EDIH-ovi će biti čvorišta informacija za digitalnu tranziciju, pa tako i u Hrvatskoj. Među ostalim, želja nam je surađivati s EDIH-ovima koji će se baviti proizvodnjom tako da kompanije dobiju tehnološku i stratešku potporu u i4.0. Očekujemo da Hrvatske tvrtke traže oboje.

Inače, iza ovog 'očekuje se' u vašem pitanju - ne krije se nitko. Jednostavno, kompanija mora sama poduzeti prve korake jer konkurencija već čini svoje.

Postoje neke ozbiljne najave da će se na razini EU-a tražiti da jedan od novih preduvjeta za dobivanje sredstava iz raznih fondova bude i izrada snimke trenutne razine zrelosti kompanije u ovim pitanjima. Neke informacije očekujemo saznati sada, tijekom svibnja. Koga zanima, može nam se obratiti, pa ćemo ih obavijestiti kada saznamo više.

Damir Ivan Konjevod - mala foto    
Damir Ivan Konjevod / Foto: Privatni album 

Investicije u industriju 4.0 znaju biti izrazito skupe. Njihova opravdanost može biti dubiozna. Postoji li ekonomičan plan prelaska na tu industriju?

Mi nismo prvi koji se susreću s tim problemom i ne trebamo izmišljati toplu vodu. Nismo više u pionirskim danima industrije 4.0. Postoje najbolje prakse uvođenja i4.0 u poslovanje kompanije, a one su već oblikovane u metodologije.

HCRi4.0 je za partnere uzeo neke od samih tvoraca pojma 'industrija 4.0'. Oni su osnovali Industrie 4.0 Maturity Center, koji je dio RWTH Aachen Campusa u Njemačkoj. Iste osobe su ujedno i jedni od glavnih autora studije Industrie 4.0 Maturity Index, koja se u praksi pokazala najcjelovitijom. To je već godinama dokazana metodologija uvođenja i4.0 u kompaniju. To mogu tvrditi zato što je moj kolega iz HCRi4.0 Nikica Ivandić suautor novog VDI standarda namijenjenog za odabir prikladne metodologije uvođenja i4.0. Metodologije su uspoređivanje po mnogim kriterijima. Zaustavimo se na tren pred ovom činjenicom: već postoji standard za odabir metodologija uvođenja i4.0. O tome smo upravo nedavno objavili nekoliko riječi na našem webu industrija40.hr.

Prateći ovu metodologiju, kompanija jamči izradu najekonomičnijeg plana uporabe i4.0. Ekonomičnost postižemo uporabom metode razvoja u svim područjima kompanije u dvije faze:

sazrijevanje u svim područjima dok ne postignu razinu najzrelijeg područja (uravnoteživanje) te skok u svim područjima na sljedeći stupanj zrelosti.

Industrie 4.0 Maturity Index nudi jasne kriterije za izbor i redoslijed aktivnosti. Tako izbjegavate skupe investicije u jednom dijelu kompanije, a koje onda ne možete potpuno iskoristiti jer niste u međuvremenu razvili kapacitete koji bi trebali iskoristiti tu investiciju u drugim poslovnim funkcijama kompanije. Što je kompanija veća, to je teže ekonomizirati taj redoslijed aktivnosti. Ovaj izbor i redoslijed aktivnosti mora biti sadržaj kvalitetne karte digitalne tranzicije (digital transformation roadmap).

Koje se pogreške poduzetnicima najčešće događaju kad je riječ o industriji 4.0?

Iz razgovora s kolegama u EU, posebice u Advanced Manufacturing Councilu pri Europskoj tehnološkoj komori (European Technology Chamber), mogu potvrditi da je situacija prilično slična u cijelom EU. To se odnosi i na najrazvijenije zemlje.

Najčešća pogreška jest ne poduzeti ništa. Štoviše, velik broj kompanija uopće nije upoznat s trenutnim dostignućima tehnologije. Zatim slijedi propuštanje primjećivanja novih poslovnih modela iz drugih industrija, koji dolaze ili mogu doći u branšu vaše kompanije. Preporučujem za ovu grešku više informacija potražiti, primjerice, na YouTubeu što će vam se otvoriti kada tražite pojam platform strategy. Također, česta je pogreška nemati strateški pristup industriji 4.0. To ne smije ostati poluprivatni pothvat entuzijasta u kompaniji. Zbog nedovoljnog poznavanja poslovnog obuhvata i4.0, digitalnoj tranziciji pristupa se necjelovito. Zatim, kriva je pretpostavka da strategiju kompanije treba samo malo 'ušminkati' mogućnostima industrije 4.0. Rekao bih da je i4.0 čak 50 posto izgradnja ljudi, a 50 posto tehnološka transformacija. Ovo potencijalno može biti neočekivani problem ako donositelji odluka dolaze većinom iz tehnološkog svijeta. Ima ih još.

Naš je poslovni model takav da besplatno nudimo brzu ocjenu trenutne razine zrelosti kompanije u industriji 4.0. To možemo zato što imamo online platformu Industry 4.0 Maturity Scan, putem koje kompanija treba investirati samo nekoliko sati ključnih ljudi te odgovoriti na stručna pitanja. U tom procesu i u razgovoru o rezultatima s nama, uprava se upoznaje s tematikom, opsegom i utjecajem na kompaniju. Na temelju toga uprava može donositi informiranije odluke u vezi s bilo kojim slijednim aktivnostima. Svakako preporučujem da poduzetnici za početak naprave Industry 4.0 Maturity Scan.

P.hr/I.Grgić