Natječaj za potpore OPG-ovima u slabije razvijenim područjima

11. rujna 2019.

Foto: Shutterstock

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je otvoreni javni poziv u sklopu Programa za financiranje projekta lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenima pripadnicima nacionalnih manjina na područjima lokalne samouprave za 2019. godinu u vrijednosti od 7.500.000 kuna.

Ovaj natječaj namijenjen je isključivo OPG-ovima, na područjima lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od pet posto u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva iz 2011. godine, a radi povećanja prihoda, ostajanja na gospodarstvu te smanjenja nezaposlenosti kao i socio-ekonomskog osnaživanja nacionalnih manjina. 

OPG mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika u trenutku objave natječaja, imati podmirene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske, ekonomsku veličinu od 500 do 4.999 eura te sjedište u jednoj od prve četiri skupine jedinica lokalne samouprave prema vrijednosti indeksa razvijenosti.

Prijavitelji koji su ostvarili potpore iz Natječaja za financiranje projekata u 2018. godini prema programu za financiranje projekta lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenima pripadnicima nacionalnih manjina na područjima lokalne samouprave nisu prihvatljivi prijavitelji kao ni oni koji su ostvarili potporu u natječaju 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstva ili LAG natječaju u skladu s tipom 6.3.1.

Najviša visina potpore koja se može dodijeliti je 60.000 kuna, uz intenzitet potpore do 100 posto. Vrijeme provedbe iznosi šest mjeseci od dana sklapanja Ugovora, a dvije godine u slučaju nabave poljoprivrednog zemljišta, kupnju mehanizacije, strojeva i opreme.

Prihvatljivi troškovi su kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, kupnja, građenje jednostavnih objekata i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednoga gospodarstva radi obavljanje poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda, podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, kupnja gospodarskih vozila, poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme (novih i rabljenih), kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta (osim državnog poljoprivrednog zemljišta), uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta radi poljoprivredne proizvodnje, građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i predstavljanje vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda, stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade te operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva (dohodak, plaće, doprinosi zaposlenih, knjigovodstvene usluge, izrada projektne dokumentacije).
Krešimir Sočković