Natječaj za najbolje tvrtke u zaštiti okoliša otvoren do 20. srpnja

9. lipnja 2021.

Foto: Shutterstock

Na besplatnoj online radionici o prijavi na Natječaj za dodjelu priznanja i nagrada za dostignuća poslovnog sektora u zaštiti okoliša u 2021. godini, koju organizira Hrvatska gospodarska komora u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, domaćem poslovnom sektoru razjašnjeno je što se sve treba učiniti da bi se njihove prijave ekoinovacija adekvatno honorirale.

"Raduje nas činjenica da je interes poslovnog sektora velik i da vas je prijavljeno više od stotinu. HGK dugi niz godina prati tematiku zaštite okoliša i vaš trud u tom području te smo na temelju toga uvjereni da imamo dosta tvrtki i projekata koji zaslužuju biti nagrađeni. Pritom ne mislimo samo na nacionalnoj razini, već i europskoj. Imala sam priliku biti članicom povjerenstva koje je sudjelovalo u ocjenjivanju prijava za Europsku poslovnu nagradu za okoliš (European Business Awards for the Environment, EBAE). Tada, nažalost, nije bilo hrvatskih prijava, ali ove godine imamo priliku to promijeniti. Zato vas pozivam da se u što većem broju prijavite za nacionalnu nagradu jer će tako vaš trud u primjeni održivih politika biti prepoznat, a ulazite i u konkurenciju za europsko priznanje", istaknula je direktorica Sektora za industriju i održivi razvoj HGK Marija Šćulac Domac.

marija šćulac domac

Marija Šćulac Domac / Foto: HGK

Ravnateljica Uprave za klimatske aktivnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Dunja Mazzocco Drvar naglasila je kako je klima svjetska tema broj jedan i da će tako biti i ubuduće. "Ciljevi koje postavljamo sve su ambiciozniji, novo europsko zakonodavstvo uskoro će biti predstavljeno, a onda transponirano i u nacionalne propise. I mi smo donijeli dugoročnu strategiju, a trenutno izrađujemo akcijske planove s raznim resorima. Realni sektor najbitniji je u tim nastojanjima te mi je stoga drago da postoji veliki interes za ovo priznanje kojim ćemo nagraditi one koji daju najveći doprinos zaštiti okoliša", kazala je Mazzocco Drvar dodavši kako je pred nama izazovno razdoblje, ali i da imamo mnogo prilika za ulaganje u prilagodbu novim pravilima u sklopu novoga financijskog okvira EU-a.

Nacionalnu nagradu i Europsku nagradu za zaštitu okoliša detaljnije je predstavila Branka Pivčević Novak iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja rekavši da se traže ekoinovacije koje su primjenjive i omogućuju pomak prema održivosti. "Želimo prepoznati primjere promjena i nagraditi ih kako bismo ohrabrili i druge u društvu. Tražimo proizvode koji imaju što manji ugljični otisak, a u fokus smo stavili poslovni sektor jer on može napraviti razliku na terenu i u društvu. Odabrali smo iste kategorije kao za Europsku poslovnu nagradu za okoliš (EBAE) jer ćemo, uz dodjelu nacionalnih nagrada i priznanja, finalistima natječaja omogućiti prijavu i za to priznanje", izjavila je Pivčević Novak.

Pet kategorija

Naglasila je da je natječaj za poslovni sektor otvoren do 20. srpnja u pet kategorija: upravljanje - za iznimne organizacije ili skupine organizacija sa strateškom vizijom i sustavom upravljanja koji im omogućava kontinuirano poboljšanje okolišnih svojstava; proizvodi i usluge - za stavljanje na tržište novog proizvoda ili usluge koji daju značajan doprinos zaštiti okoliša i održivom razvoju; proces – za uspješnu primjenu inovativnog rješenja u području procesnih i proizvodnih metoda koje štite okoliš i potiču održivi razvoj; međunarodna poslovna suradnja - za suradnju u kojoj sudjeluje barem jedan privatni subjekt iz Europske unije i drugi iz privatnog, javnog, nevladinog ili akademskog sektora države u razvoju ili s gospodarstvom u tranziciji te u kategoriji poslovanja i bioraznolikosti – za uspješan poslovni model, sustav upravljanja, proizvode i usluge ili za međunarodnu suradnju s državom u razvoju koja daje značajan doprinos zaustavljanju gubitka bioraznolikosti i koja podržava prirodne ekosustave.

"Prijave za dodjelu priznanja i nagrada mogu podnijeti pravne osobe registrirane u Hrvatskoj za jednu ili više kategorija, a obrasci za prijavu izrađeni su za svaku od pet kategorija i nalaze se na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja", rekla je Pivčević Novak.

Mirjana Matešić, ravnateljica Hrvatskoga poslovnog savjeta za održivi razvoj, pojasnila je da svaka od kategorija ima svoju komisiju te da se prvo ocjenjivanje projekata za svaku od njih obavljalo online.

"Potom smo se sastali i vrlo temeljito pretresli sve finaliste odabrane u online dijelu. Argumentiralo se i raspravljalo o tome čemu se daje prednost, a sve je rezultiralo dodjelom priznanja i nagrada najkvalitetnijim ekoinovacijama. Tip aplikacija može se podijeliti na dvije osnovne skupine: na velike kompanije koje prijavljuju inovacije u postojećim tehnološkim procesima te male tvrtke s potpuno novim idejama i konceptima. Imajte na umu da komisija traži procese i projekte koji su dokazano bolji od postojećih i primjenjivi. Aplikaciju nastojte sažeti, budite konkretni i ukratko pojasnite po čemu je vaš projekt koristan te ga stavite u širi, razumljiviji kontekst ekonomske i društvene koristi", poručila je Matešić.

HGK prijaviteljima nudi i konkretnu pomoć kako bi se kvalitetne ideje i projekti mogli što lakše prepoznati i nagraditi.  

P.hr/I.B.